به گزارش روز دوشنبه ایرنا و به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعادت اکنون ریاست نظام صنفی رایانه ای کشور را برعهده دارد.
رگولاتوری نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد.
نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکان و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.
براساس ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و پنج نفر از صاحب نظران امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات و پست دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می ‌شوند.
دبیرخانه این کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبه ها، تعیین دستور کار جلسه ها، برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسه ها و نهادها، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی را که لازم است در جلسه های کمیسیون حاضر شوند، برعهده دارد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبه ها و تهیه گزارش از بازخورد مصوبه ها و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.
نصرالله جهانگرد اکنون معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام*۲۰۷۸**۱۵۶۱** تنظیم کننده:محمدمهدی بهرامی **انتشار:مژگان تواناانتهای پیام /*