به گزارش ایرنا، این همایش با حضور جمع کثیری از بانوان عاشورایی به همراه فرزندان خردسال خود که ملبس به لباس های سبز و پیشانی بندهای نوشته شده به نام حضرت علی اصغر (ع) بودند، در اولین روز از ماه محرم به یاد شهید خردسال کربلا برگزار شد.
مادران عزادار به یاد حضرت علی اصغر طفل معصوم و تشنه لب امام حسین علیه السلام اشک ماتم ریخته و بر جگر خراشیده مادر علی اصغر سوگواری کردند.
با برگزاری این همایش گوشه هایی از ابعاد عاطفی، حماسی و عقلایی قیام امام حسین (ع) به نمایش گذاشته شد.
در ظهر عاشورا هنگامی که همه یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند، امام حسین فرزند خردسالش علی اصغر را در آغوش گرفت و به سوی لشکر یزید رفت.
امام خطاب به قوم فرمود: شما برادر و فرزندان و یارانم را کشتید و از آنها جز این کودک باقی نمانده که از شدت تشنگی مثل مرغ، دهان باز می‏کند و می‏بندد این کودک که گناه ندارد، نزد شما آورده‏ ام تا به او آب بدهید، اگر به من رحم نمی‏ کنید به این کودک رحم کنید.
هنوز سخن امام (ع) تمام نشده بود که به اشاره عمر سعد، حرمله گلوی نازک طفل خردسال را هدف تیر قرار داد.
مصیبت جگر سوز علی اصغر به قدری بر امام حسین علیه السلام سخت بود که آن حضرت در حالی که گریه می‏ کرد، رو به سوی خدا کرد و گفت: خدایا خودت بین ما و این قوم، داوری کن، آنها ما را دعوت کردند تا ما را یاری کنند، ولی به کشتن ما اقدام می‏ کنند.
تنظیم کننده: نعمت مرادپور ** انتشار: رستگار
۶۱۳۲/۷۲۳۹/۶۱۸۳انتهای پیام /*