به گزارش ایرنا، اکبر فتحی روز یکشنبه در همایش کشت پاییزه و مدیریت بیماری باکتریایی لکه نواری گندم در تبریز از مدیران نظام صنفی کشاورزی و خانه کشاورز خواست برای همراه سازی کشاورزان در جهت جذب این اعتبار تلاش کنند.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد زراعت گندم در استان به صورت دیم است، گفت: با توجه به اینکه تمام نیازهای دیم اعم از کود، بذر، کاشت، داشت و برداشت متفاوت با زراعت آبی است بنابراین نگاهمان باید متفاوت باشد و تمامی تشکل های نظام مهندسی و سازمان باید یافته های علمی را در این خصوص به مزارع کشاورزی انتقال دهند.
وی با بیان اینکه مشکلات صنعت بیمه محصولات کشاورزی باعث ناامیدی کشاورزان شده است، ادامه داد: باید در این خصوص تجدیدنظر شود تا اعتماد کشاورزان به صنعت بیمه محصولات کشاورزی بیش از پیش افزایش یابد.
در این همایش مسائل و مشکلات اصلی کشاورزان در خصوص کشت پاییزه گندم ، پرداخت بهاء گندم خریداری شده ، تهیه بذر و کود مورد نیاز مزارع غلات در قالب کارگاه تخصصی مطرح و راهکارهای مناسب توسط مدیران و کارشناسان سازمان ارائه شد.
مساحت کل اراضی کشاورزی استان یک میلیون و ۲۲۲ هزار هکتار است که از این میزان ۸۰۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت دیم و ۲۹۴ هزار هکتار نیز اراضی زیر کشت آبی است؛ اراضی زیر کشت محصولات دائمی نیز ۱۲۳ هزار هکتار وسعت دارد.
۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قابلیت تجهیز به سامانه های نوین آبیاری را دارند که تا زمان حاضر ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به این سامانه ها مجهز شده است.
سامانه های نوین آبیاری به دو روش بارانی و قطره ای موجب افزایش بهره وری از ۵۰ تا ۸۰ درصد می شود.
خبرنگار: پرویز انصاری ** انتشار: رستگار
۳۰۷۱/۶۱۸۳انتهای پیام /*