به گزارش ایرنا، مصطفی سالاری روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر افزود:
یکی از دلایل استقبال نکردن سرمایه گذاری در برخی شهرک های صنعتی استان بوشهر، بالا بودن قیمت زمین در این شهرکهاست، به همین دلیل شرکت شهرکهای صنعتی باید قیمت زمین در این مناطق را ساماندهی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش مدیرکل ورزش و جوانان در مورد عملکرد این استان در بخش ورزش بیان کرد: در گزارش های دستگاههای اجرایی برنامه های آتی هر دستگاه باید مشخص باشد.
سالاری با تاکید بر ضرورت توسعه ورزش همگانی در استان بوشهر یادآور شد: کم تحرکی از جمله مشکلات مردم استان بوشهر است که اداره کل ورزش و جوانان باید در قالب برنامه ای تنظیم شده این مشکل را برطرف کند.
وی تاکید کرد: از مدیران دستگاه های اجرایی انتظار داریم گزارش های خود را با تبیین برنامه های آینده و با کیفیت تهیه و ارائه کنند.
در این نشست عملکرد و برنامه های آینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۶۰۴۷/۶۰۴۳**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجهانتهای پیام /*