به گزارش ایرنا اسماعیل تبادار، چهارشنبه در دیدار با شورای عالی قضایی استان فارس در شیراز افزود: با هم افزایی و همکاری که از گذشته بین اعضای شورای تامین استان وجود داشته، مسیر برای کار و خدمت به مردم فارس فراهم است و ما نیز تمام توان و تلاش خود را برای ادامه این مسیر به عنوان یک ضرورت به کار خواهم گرفت.
وی ادامه داد: در جامعه موهبتی بالاتر از امنیت و آرامش وجود ندارد و در پرتو همین امنیت و آرامش است که می توان فعالیت های مختلف در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انجام داد.
او اضافه کرد: فارس از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است و مردم نیز انتظاراتی در حوزه های مختلف از مسئولان دارند که باید در کنار تامین معاش آنها به برآورده شدن این انتظارات نیز توجه ویژه شود.
تبادار، با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال ‘اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال’ از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: با توجه به این نامگذاری و از آنجا که رئیس جمهوری نیز توسعه و رونق اقتصادی را یکی از مولفه های مهم کشور می داند، مسئولان استان فارس هم باید با جدیت از سرمایه گذاری در این استان حمایت کنند.
۶۱۲۲ /۶۱۱۸
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*