اسدالله حاجی زمانی، چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این افزایش ساعت شامل حد فاصل چهار راه زند تا میدان الله (فلکه گلسرخ) یعنی ایستگاه های زندیه، ولی عصر (عج)، فضیلت، شهید دوران و شهید دستغیب می شود.
وی ادامه داد: زمان خدمات دهی به شهروندان در فاز یک خط یک مترو شیراز (حد فاصل میدان احسان تا چهارراه زند) نیز همانند روال گذشته از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.
فاز دوم خط یک قطار شهری شیراز به طول ۱۰ و نیم کیلومتر، روز سی و یکم مرداد ۹۶ با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور افتتاح شد.
۶۱۲۲ /۶۱۱۸
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*