به گزارش ایرنا، آنطور که شهروندان کرجی و سایر مناطق البرز می گویند، بخشی از نانوایی ها به دنبال آزاد سازی سهمیه آرد آنها، ضمن فروش نان با قیمت گران تر، تنوع پخت را کنار گذاشته و به پخت نان های کنجدی روی آورده اند.
فروش اجباری نان های کنجدی در کمی فرصت زمان سبب شده تا مشتریان به خرید نان های گران تر روی بیاورند و نانوان ها در این فرصت به سود بیشتری دست یابند.
به گفته شهروندان، برخی نانوایی های آزادپز مشتریان را مجبور به خرید نان های کنجدی گران می کنند و مشتری هم که می بیند خرید نان ساده برایش زمان بر است، مجبور به خرید نام کنجدی می شود.
مدیرکل هماهنگی مدیرکل اقتصادی استانداری البرز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در این باره، گفت: طبق قانون نرخ گذاری نانوایی های آزاد پزبه صورت آزاد است و نانوایی ها می توانند نسبت به نرخ گذاری نان تولید شده اقدام کنند.
پرویز زرگر افزود: برخی نانوایی ها اقدام به فروش اجباری به مشتریان می کنند که یک تخلف است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرزنیز دراین زمینه به خبرنگارایرنا گفت : اکنون هیچ گونه مبنای نرخ گذاری برای نانوایی های آزاد پز وجود ندارد و چون رقابتی است نمی توان تقسیم قیمت کرد.
علی اکبر مختاری افزود: اما درخصوص نحوه عرضه هرگونه تخلف دراین زمینه دارای پیگیری می باشد و برخی نانوایی ها ازاین شرایط گاه سواستفاده می کنند.
وی اضافه کرد: طبق قانون تعزیراتی نانوایی های آزادپزکه اقدام به سلیقه خود به مشتری عرضه می کنند، به عنوان عدم رعایت نظامات صنفی متخلف شناخته شده و جزای نقدی برایشان به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان درصورت هرگونه تخلف از نانوایی ها به ویژه عرضه سلیقه ای به مشتریان مراتب را به شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ پیامک کنند تا دراسرع وقت رسیدگی شود.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف البرز نیز در این زمینه به خبرنگارایرنا گفت: نظارت بر فعالیت نانوایی های این استان در ساعات مختلف روز به صورت مستمر روزانه اجرا می شود.
رمضان رستمی افزود: این طرح نظارتی براساس گزارش های ارایه شده به واحد بازرسی اصناف مبنی بر کم فروشی و گرانفروشی برخی از واحدهای نانوایی استان اجرایی شده است.
وی اظهار داشت: در اجرای این طرح تیم های تخصصی بازرسی از ساعت اولیه صبح با مراجعه به نانوایی ها قیمت، کیفیت ، دستورالعمل های بهداشتی و وزن نان را بررسی می کنند.
وی با اشاره به اینکه نان به عنوان یکی از محصولات راهبردی و بسیار حساس، نقش مهمی در سبد و اقتصاد خانوار و جامعه دارد، افزود: در اجرای این طرح به طور قاطع با متخلفان این حوزه برخورد قانونی لازم انجام می شود.
وی تاکید کردکه شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی در عرضه نان، مراتب را به شماره تلفن های ۵ – ۳۲۲۱۸۱۵۴ جهت رسیدگی اعلام کنند.
رئیس اتحادیه آرد ونان استان البرز نیز دراین زمینه به خبرنگارایرنا گفت : نانوایی های آزادپز طبق بخشنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت درخصوص قیمت به دلیل رقابتی بودند آزاد است.
ایرج قربانی افزود: اتحادیه آرد و نان نیز درخصوص نرخ و وزن چانه هیچ دخالتی ندارد و چون به صورت رقابتی است، آزادهستند.
وی اضافه کرد: برخی نانوایی های آزادپز اقدام به تخلفاتی نظیر کنجدی کردن و یا طعم دار کردن نان با سبزیجات کرده و نان را به قیمت های بالا به مشتریان عرضه می کنند که این موضوع تخلف است.
قربانی درخصوص اینکه برخی نانوایی ها نان ساده خیلی نمی پزند، تا مردم نان های کنجدی با قیمت بالا خریداری کنند انتقاد و خاطرنشان کرد که این خلاف قانون عرضه نان است و باید مطابق همه سلیقه ها نان پخته شود.
وی افزود: اکنون دراستان البرز بیش از ۲هزارو ۳۴۰ نانوایی فعال است که ازمجموع آن ها ۳۷۰ واحد به صورت آزادپر فعالیت می کنند.
وی گفت : ازمجموع نانوایی های آزادپز ۱۵۰ مورد نان تافتون ، ۷۰ سنگک و بقیه سایر نان هااست .
وی بیان کرد که ازمجموع نانوایی هایی که دراستان البرز فعالیت می کنند بیش از ۲۷۰ مورد آن بدون پروانه کسب هستند.
۲۰۹۸/۱۵۳۵خبرنگار: مریم صوفی ** انتشاردهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*