علی آبیلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تسهیلات در قالب یکهزار و ۷۸۶ فقره پرونده به متقاضیان و بنگاههای فعال اقتصادی پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: صندوق کارآفرینی استان همچنین در یک سال منتهی به شهریور ماه جاری ۳ هزار و ۹۲۹ فقره تسهیلات اشتغال به مبلغ ۶۸۴ میلیارد ریال به افراد کارآفرین پرداخت کرده که این امر ایجاد چهار هزار و ۵۰۸ فرصت شغلی جدید را در این استان به همراه داشته است.
وی با اشاره به اهداف دولت تدبیر و امید در زمینه ایجاد اشتغال گفت: این دولت از ابتدا نسبت به تغییر در مدل های حمایت از شبکه ها و زنجیره های تولید اقدامات شایسته انجام داده و از هر نوع فعالیت اقتصادی خرد و بزرگ پشتیبانی نموده است.
رئیس صندوق کارآفرینی خراسان رضوی افزود: حمایت از کسب و کارها با اولویت طرح های روستایی انجام شده و اغلب در زمینه توسعه نمایندگی های برندهای معتبر داخلی، بوم گردی، بازی ها و نرم افزارهای موبایلی و صنایع دستی بوده است.
وی اظهار کرد: صندوق کارآفرینی از هر کسب و کاری که به عنوان مزیت منطقه ای تلقی و از بازار فروش مناسب برخوردار باشد، حمایت می کند.

* خراسان رضوی رتبه نخست پرداخت تسهیلات مشارکتی روستایی در کشور
آبیلی گفت: صندوق کارآفرینی در ۱۵ طرح مشارکتی و غیرمشارکتی روستائیان ۱۴۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که در بخش طرح های مشارکتی موفق به کسب رتبه اول کشور شده است.
وی افزود: این صندوق در طرح های مشارکتی دولت به عنوان شریک اقتصادی فعالیت می کند و در طرح های غیرمشارکتی دخالتی در طرح ندارد و فقط حمایت های مالی را انجام می دهد.
استان خراسان رضوی در سال گذشته با ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ۱۶ درصد فرصت های شغلی ایجاد شده در کشور طی این مدت را به خود اختصاص داد.
۷۴۹۵ / ۶۰۵۳ خبرنگار: حسین عباسی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*