حسین نحوی نژاد به همراه مدیر کل دفتر توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی در سفر به مهریز از بخش های مختلف آسایشگاه سالمندان بازدید کرد و در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.
وی همچنین با حضور در بخش های مختلف آسایشگاه و گفت و گو با مدیر و اعضای هیات امنای آن بر اهمیت رسیدگی به وضعیت سالمندان نیازمند و تامین رفاه حال افراد زیر پوشش تاکید کرد.
معاون توانخبشی سازمان بهریستی رسیدگی به جامعه هدف با جلب مشارکت خیران و مردم نوعدوست را در کنار طرح های ملی و حمایت های دولت یک ضرورت همیشگی ذکر کرد.
نحوی نژاد تصریح کرد: دولت با همه وجود برای خدمت به معلولان و جامعه بزرگ هدف درکشور فعالیت های خوبی را انجام داده و همچنان با قوت و در قالب برنامه مدون به کار خود ادامه می دهد.
در این بازدید ها که مدیرکل بهزیستی یاستان زد و تعدادی از مسئولان اجرایی مهریز حضور داشتند ، تعدادی از سالمندان به طرح نظر و بیان مسائل و مشکلات و مطالبات خود پرداختند.
خانه سالمندان نشاط مهریز یک مرکز خیریه است که از سال ۱۳۷۲ به عنوان اولین آسایشگاه در استان یزد تاسیس شده و هم اکنون ۱۰۰ نفر سالمند در آن نگهداری می شوند.
مرکز شهرستان مهریز در ۳۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی امروز برای شرکت در همایش کمیته های توانبخشی ، تسهیل دسترسی و مناسب سازی محیط زندگی معلولان که به مدت ۲ روز با حضور ۱۳۰کارشناس این سازمان ادامه دارد، وارد یزد شد.
۷۵۳۶*۲۰۴۷* خبرنگار*کاظم سبحان زاده*انتشار – عباسقلی اشکورجیریانتهای پیام /*