عباس صفری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دراین طرح محدوده حسنکدر تسطیح و اصلاح افتادگی شانه صورت گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در این محورشاخه زنی و هرس درختان در محدوده آدران (پل چوبی ) و پاکسازی و بازگشایی آب روهای محور روستایی کیاسر محور کرج- کندوان انجام شد.
صفری بیان داشت: در محدوده حسنکدرعملیات اجرایی ریزش برداری صورت گرفت.
محور کرج-چالوس ۱۶۲ کیلومتر مسافت دارد، نیمی از آن در حوزه استحفاظی استان البرز و مابقی آن در محدوده جغرافیایی استان مازندران است.
۷۴۱۰/ ۶۱۵۵خبرنگار: مژگان السادات سجادی** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*