مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران در حاشیه برگزاری این آئین به خبرنگاران گفت : برگزاری این مانور جزو وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی است که هر سال برگزار می شود .
سیاوش رضوانی افزود: نکته مهم تر آنکه در این مانور سطح توانمندی نیروهای امداد و نجات سنجش می شود به گونه ای که این اتفاق نقش مهم در ارتقای توانمندی این نیروها دارد.
** کمبود امکانات و تجهیزات مقابله با آلودگی دریایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت : یکی از مهم ترین مشکلات برای مقابله با آلودگی دریایی در این استان کمبود شناور است.
رضوانی افزود : در این حوزه از سازمان بنادر و دریانوردی در خواست شده و امیدوارم بزودی این امکانات برای بکارگیری در این بخش اختصاص داده شود.
این مانور با حضور مسئولان ارگان های دریایی ماندران و نیز جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
بندر نوشهر یکی از سه بندر اصلی استان مازندران است که کشتی های باربری از کشورهای آسیای میانه در این بندر پهلو می گیرند.
سازمان بنادر و دریانوردی مسئول اجرای کنوانسیون های دریایی مرتبط با مسایل آلودگی ناشی از کشتی ها و سکوهای نفتی در ایران است و با تجهیز بنادر خود به شناورهای مخصوص جست و جو و نجات دریایی و همچنین تجهیزات پیشرفته مقابله با آلودگی های نفتی ، سعی در رعایت الزامات این کنوانسیون ها دارد.
خبرنگار : مهراب زکی پور**انتشار دهنده: محسن حسن نیا
/۱۶۰۲/۷۰۷۸/۱۸۹۹انتهای پیام /*