به گزارش ایرنا، محمدرحیم بهره مند روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۴۱ جایگاه سوخت سی ان جی در استان بوشهر وجود دارد که از این شمار ۳۸ جایگاه فعال هستند.
وی اضافه کرد: از مجموع جایگاه های فعال تنها ۱۵ جایگاه استاندارد است که استاندارد نبودن بیشتر جایگاه های سوخت سی ان جی زنگ خطر برای استان تلقی می شود.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر اظهار داشت: فاز نخست اجرای طرح جلوگیری از فعالیت جایگاه‌های سی ان جی غیراستاندارد درمدت ۲هفته اجرا می شود و در قالب آن ۱۰ جایگاه غیر استاندارد مهر و موم خواهد شد.
وی با بیان اینکه جایگاه های سوخت سی ان جی برای کسب حداقل های ایمنی، باید ۱۶ بند بحرانی استاندارد را رعایت کنند، ادامه داد: بازرسی استاندارد از این جایگاه ها یکی از مسائل مهم است که باید به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرد.
رحیم بهره مند اضافه کرد: به عنوان نمونه چنانچه یکی از مخازن جایگاه دچار فرسودگی و یا نشتی گاز شده باشد و بر اثر جرقه منفجر شود تمام مخازن واقع در آن جایگاه که به طور میانگین ۵۰ کپسول گاز سی ان جی است، منفجر شده و حادثه وخیمی را رقم می زند.
۷۲۱۲/۶۰۴۳**
خبرنگار:عبدالصمد شهریاری** انتشار دهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*