بنا بود نقشه الکترونیک شهر بندرعباس که دارای قابلیت مسیریابی است تا پایان تیر گذشته در دسترس شهروندان قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بندرعباس روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا دلیل این تعویق را خطایابی نقشه تهیه شده و تغییر سازمانی مسئول نقشه در این سازمان عنوان کرد.
محمد عادلی افزود: نیروی انسانی مسئول نقشه شهر بندرعباس ماه های گذشته جذب سازمانی دیگر شده و اکنون در یکی از شهرستان ها مشغول به کار است ولی قول داده پی گیری های لازم را تا پایان کار انجام دهد.
وی ضمن عذرخواهی به خاطر تعویق دسترسی شهروندان و کاربران در بندرعباس از نقشه الکترونیک شهر، ادامه داد: تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم که این نقشه تا پایان مهر بر روی سایت شهرداری بارگذاری شده و در دسترس شهروندان قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بندرعباس افزود: این نقشه دارای افزون بر ۷۰ لایه مختلف با کاربری های عمومی و تخصصی مختلف مانند پارک ها، فضاهای شهری، معابر و غیره است که برای استفاده از کاربری های تخصصی می توان به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بندرعباس مراجعه کرد.
وی اضافه کرد: نقشه بندرعباس بر اساس آخرین اطلاعات طرح ممیزی املاک شهر در سال گذشته آماده شده است.
۳۲۱۹/۷۴۰۸
خبرنگار: عزت الله معمارباشی * انتشار: محمد جهانگیریانانتهای پیام /*