به گزارش ایرنا، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر روز یکشنبه به نقل از احمد سبحانی افزود: این محصول دارای محتویات ناشناخته، بدون ثبت در هیات نظارت بر سموم و از مجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است.
وی اظهارکرد: بررسی همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی برای خودداری از تهیه، توزیع و مصرف این ترکیب، نسبت به شناسایی مکان های عرضه و پیگیری مراتب از طریق دستگاه های ذیربط تا معرفی متخلفان به مراجع قانونی و امحای ترکیب کشف شده ادامه دارد.
۶۰۴۷/۶۰۴۵**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجردانتهای پیام /*