کرمعلی قندالی روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره روستایی و عشایری که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و رئیس سازمان امور عشایری در قرچک برگزار شد به خبرنگار ایرنا گفت : دولت یازدهم ۱۷۰ میلیارد تومان محل صندوق توسعه ملی و از محل بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق به عشایر اختصاص داد.
وی افزود : علاوه بر این طی سه سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان از محل ماده ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران با سود ۴ ساله و دوره برگشت ۵ ساله و ضمانت زنجیریه ای به عشایر اختصاص پیدا کرد و بین استان ها توزیع شد.
وی اظهار کرد: در حوزه تأمین نهاده ها نیز دولت در حدود ۷۰۰ هزار تن علوفه با قیمت یارانه ای و مهلت بازپرداخت شش و نه ماهه به عشایر تحویل داد.
قندالی گفت : از محل تأمین نهاده ها نیز دولت ۱۵۰ میلیارد تومان در حوزه هزینه های تمام شده تولید دام به عشایر کمک کرده است.
وی با تأکید بر توجه به حوزه گردشگری عشایر گفت : حوزه گردشگری عشایر ظرفیت عظیم و بکری است که با تلاش سازمان میراث فرهنگی و امور عشایری آئین نامه اجرایی آن در کارگروه توسعه گردشگری عشایر و صنایع دستی در هیأت دولت تصویب شد و ساختار ملی آن تدوین شده است .
رئیس سازمان امور عشایری گفت : به محض تدوین ساختار استانی حوزه گردشگری عشایر ، قدم های موثری در این حوزه برداشته شده و زمینه رشد و توسعه این بخش از عشایر نیز فراهم می شود.
خبرنگار: سید حسن میری**انتشاردهنده: محمد بیدارمنش
تهرام/۷۲۵۴ / ۶۱۳۹انتهای پیام /*