به گزارش ایرنا، برخی رسانه های روسی به تازگی اعلام کردند: ایران بمب فوق العاده قدرتمند غیرهسته ای به وزن چند تن ساخته است.
میخائیل اولیانوف رئیس اداره کنترل و منع گسترش تسلیحات وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک در این باره تاکید کرد: ایران با ساخت این بمب هیچ کنوانسیون بین المللی را نقض نمی کند.
وی گفت: اگر بودجه و علاقه ای وجود دارد، بنابر این ایرانی ها اجازه ساخت این بمب را دارند که بیشتر از اهداف تبلیغاتی از کاربرد عملی برخوردار است.
اروپام*۳۹۱ انتشار دهنده: هادی مولوی نیاانتهای پیام /*