خانه / Uncategorized / رویدادهای خبری لرستان در بیست و سوم شهریور 96

رویدادهای خبری لرستان در بیست و سوم شهریور 96**خرم آباد
– جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم لرستان
همه دستگاهها، نهادها، شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه روزانه خود را یک روز قبل از طریق شماره 33220808 به خبرنگاران ایرنا مرکز لرستان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر 33206951 ارسال کنند.
مهمترین اخبار و رویدادهای استان لرستان علاوه بر سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی استان لرستان به نشانی http://www.irna.ir/lorestan در کانال تلگرامی irnalorestan@ نیز منتشر می شوند.
1920/6060
خبرنگار:مهری دریکوند**انتشاردهنده:محمد علیدوستیانتهای پیام /*


درباره gohari