به گزارش ایرنا، با حضور امام جمعه تبریز امروز چهارشنبه از نخبگان برتر قرانی، فرهنگی و هنری و مقام آوران جشنواره الگوهای برتر تجلیل می شود.
همچنین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی سراسر کشور و نشست خبری اورژانس مهم ترین رویداد روز چهارشنبه در تبریز است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی آذربایجان شرقی آمادگی دارد برنامه رویدادهای خبری روزانه استان را در قالب یک بسته خبری هر روز پیش از ساعت هشت صبح اطلاع رسانی کند.
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن ۳۳۳۰۶۶۶۶ و ۳۳۳۰۸۸۸۸ به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر ۳۳۳۱۶۱۱۴ ارسال کنند.
همچنین همکاران ما در دفتر مراغه نیز با شماره تلفکس ۳۷۲۲۹۹۰۹ آماده دریافت برنامه های خبری دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی شهرستان های جنوبی استان است.
گزارش خبری این رویدادها به همراه گزارش تصویری آن ها و اخبار متنوع دیگر، بر روی سایت ایرنا استان http://www.irna.ir/eazarbaijan منتشر می شود.
همچنین خبرهای ایرنا مرکز آذربایجان شرقی در کانال تلگرامی به آدرس irnatabriz@ قابل دسترسی است.
خبرنگار: نعمت مرادپور**انتشار: عزیزی راد
۶۱۳۲/۵۱۸انتهای پیام /*