به گزارش ایرنا، محمود حجتی پنجشنبه درمراسم بهربرداری از میدان بزرگ تره بار غرب اصفهان در نجف آباد طی سخنانی افزود: رویکرد حمایت از تولیدات گلخانه ای با توجه به خشکسالی منطقه، محدودیتهای منابع آبی و ضرورت اشتغالزایی اتخاد شده است .
وی اضافه کرد: در روش کشت گلخانه ای، در یک هکتار زمین برای ده نفر ایجاد شغل می شود ومصرف آب نیز ۸۰ درصد کاهش می یابد.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت بهره وری بهینه از آب و خاک ، کشاورزان را بهترین بهره برداران و حافظان منابع طبیعی دانست و افزود: استان اصفهان از لحاظ تولیدات کشاورزی و دامی در رتبه های برتر کشور قرار دار .
دراین مراسم استاندار اصفهان بابیان اینکه در یک ماه فعالیت دولت جدید ۵ عضو هیات دولت از استان اصفهان بازدید کرده اند گفت: این حضور نشان دهنده آن است که دولت روحانی نگاهی ویژه به این استان دارد و این نوید سرعت وپیشرفت در فعالیتهای استان است.
رسول زرگرپور گفت: استان اصفهان گرچه درکشوربه عنوان استان صنعتی و گردشگری شناخته شده است اما بخش کشاورزی آن بسیار مهم و با اهمیت است و تمام عیار کشاورزی است .
استاندار اصفهان یاداوری کرد: استان اصفهان درده سال گذشته با یک خشکسالی بی سابقه ای مواجه بوده که خسارات زیادی به کشاورزی استان زده است .
وی بابیان اینکه میزان بارندگی دراین استان نسبت به نرمال ۲۰ تا ۳۰ کاهش داشته است گفت : از ۴۰۰هزار هکتار زمینهای حاصلخیز استان بیش از ۱۰۰هزار هکتار آن بدلیل خشکسالی از چرخه تولید خارج شده است.
خبرنگار: کریمی ** انتشار: سلطانمرادیانتهای پیام /*