محمد آذری سرپرست شهرداری مشهد در این نشست گفت: ۳۲ نقطه در سطح شهر برای این اقدام شناسایی شده و تاییدیه محیط زیست و ترافیک نیز برای آنها اخذ لذا شهرداری آمادگی برگزاری مزایده در این خصوص است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و مشارکتهای شورای شهر مشهد نیز گفت: شهرداری مشهد باید نسبت به تهیه آنالیز اقتصادی، برآورد اولیه و تهیه اسناد مزایده جایگاههای تک سکوی عرضه سوخت اقدام کند.
احمد نوروزی افزود: همچنین شهرداری باید از طریق فراخوان عمومی شرکتهای دارای صلاحیت را شناسایی و از طریق مزایده سرمایه گذار را انتخاب کند.
بر اساس مصوبه شورای شهر مقرر شد شهرداری مشهد در خصوص پروژه ساخت جایگاههای توزیع سوخت تک سکویی در سطح شهر با واگذاری ساخت و بهره‌برداری آن به بخش خصوصی از طریق مزایده و با تخصیص حداقل ۳۰ درصد از کارمزد به شهرداری اقدام کند.

* شهرداری مشهد ۱۹۰ میلیارد بیشتر از حق قانونی هبه کرده است
در ادامه این نشست اعتراض هیات تطبیق فرمانداری مشهد به مصوبه شورای چهارم مبنی بر هبه و بخشش زمین به هیات امنای زائرسرای ارزانقیمت از سوی شهرداری نیز بررسی شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در این خصوص گفت: شهرداری طبق قانون باید ۲ درصد از بودجه جاری خود معادل ۲۳۰ میلیارد ریال را برای هبه و بخشش هزینه کند.
بتول گندمی افزود: هبه‌های شهرداری سابق بیش از سهم ۲ درصد قانونی بوده و ۱۹۰ میلیارد ریال بیش از سهم قانونی برای هبه ‌های مختلف امسال اختصاص داده است.
وی ادامه داد: با بررسی هزینه کرد شهرداری در پنج ماه نخست امسال اعتراض هیات تطبیق فرمانداری به این مصوبه وارد و قانونی است لذا مصوبه شورای چهارم در این خصوص باید ابطال شود.
بر این اساس اعضای شورای شهر مشهد به ابطال مصوبه شورای چهارم و هبه زمین ۷۰۰ متری در میدان صاحب الزمان به هیات امنای زائرسرای ارزانقیمت رای مثبت دادند.
همچنین در این نشست با طرح بخشودگی بنای مازاد بر پروانه مساجد و لایحهی هبه ۵۰ درصد از مساحتهای خریداری و آزاد شده مسجد و تکیه علی اکبریها مخالفت شد.
صدور پروانه رایگان برای ملک متعلق به جامعه نابینایان ثامن الائمه خراسان رضوی از دیگر مصوبات امروز شورای شهر مشهد می باشد.
طبق این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد به منظور کمک به توسعه مراکز خدماتی ویژه نابینایان نسبت به صدور رایگان پروانه یک بلوک از مجتمع فرهنگی، آموزشی و توانبخشی شبانه روزی متعلق به جامعه نابینایان ثامن الائمه خراسان رضوی واقع در بلوار شفا اقدام کند.
خبرنگار: ندا جواهرفر **انتشار: حسین کریم زاده
۷۵۰۵/۱۸۵۸انتهای پیام /*