علی حسن پور روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: پلیس این ۲ سارق را پس از صدور نیابت قضایی از دادگاه عمومی بخش دلوار با انجام اقدام های پلیسی و رصد های اطلاعاتی در شهرستان دشتی دستگیر کرد.
وی اضافه کرد: پس از دستگیری متهمان دلایل و مدارک جرم از جمله خودرو مورد استفاده در این سرقت از آنان کشف شد.
حسن پور گفت: یکی از متهمان پس از درگیری با ماموران در حین دستگیری مجروح شد که اکنون حال وی خوب است.
روز چهارشنبه ۲۲شهریور ماه جاری ساعت ۱۲:۳۰ ۲ نفر مسلح وارد پست بانک روستای گاهی از توابع بخش دلوار شهرستان تنگستان شدند و با ترساندن متصدی آن ۳۰ تا ۴۰ میلیون ریال وجه نقد سرقت و با خودرو پژو ۴۰۵ فرار کردند.
۶۰۴۷/۶۰۴۳**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*