به گزارش ایرنا، ایرج رحمانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این سامانه جدید که به استفاده بهینه از آب در پرورش آبزیان می پردازد به زودی در مزارع پرورشی استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این مسئول به اجرای طرح فیلتراسیون در سیستم آبیاری تحت فشار در آبزی پروری اشاره کرد و گفت: استفاده از سامانه های جدید فیلتراسیون مناسب در سیستم آبیاری تحت فشار می تواند باعث افزایش تولیدآبزی پروری تا بیش از چهار هزار تن و همچنین افزایش تولید محصولات کشاورزی به میزان بیش از ۲۰درصد نسبت به شرایط موجود شود.
وی، افزایش درآمد خانوار روستایی،ایجاد اشتغال،کاهش هزینه های مربوط به استفاده از کودها و ریز مغذی ها و گسترش فرهنگ مصرف ماهی به عنوان غذای سلامت و تامین بخشی از پروتئین موردنیاز جامعه و هزینه سرمایه گذاری ثابت کمتری نسبت به مزارع منفرد را از دیگر مزایای اجرای طرح مذکور برشمرد.
۲۵۷ واحد پرورش و تولید ماهیان خوراکی در استان قزوین مشغول به فعالیت هستند.
برای آگاهی از آخرین خبرهای قزوین و گزیده اخبار ایران و جهان کانال ایرنا قزوین به نشانی https://t.me/irnaqazvinn و اینستاگرام ایرنا قزوین به نشانی https://www.instagram.com/irnaqazvinn را دنبال کنید.
۶۱۰۴**۳۰۱۳
خبرنگار:ناصر نیلی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*