به گزارش خبرنگار ایرنا، فرهاد همتی روز سه شنبه در نشست بررسی مسایل و مشکلات حوزه کشاورزی گیلانغرب افزود: این موفقیت نتیجه اجرای سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در نواحی عمرانی پایاب سدها و افزایش اراضی کشاورزی آبی شهرستان و امکان برداشت محصول به صورت ۲ بار در سال است.
وی اظهار کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته در سیاست های راهبردی سند توسعه شهرستان و مدیریت هرچه بهتر منابع آب، برنامه و چشم انداز ارتقای سطح تولیدات به ۲ برابر این میزان می رسد.
سرپرست فرمانداری گیلانغرب گفت: با برنامه راهبردی و برنامه ریزی منسجم، کشاورزی شهرستان ظرفیت و پتانسیل افزایش تولید را دارد و دولت نیز به عنوان برنامه و سیاست خود آن را در اولویت قرارداده است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: اجرای کار جهادی، توسعه بخش کشاورزی و ایجاد تحول اساسی در سطح استان و به ویژه شهرستان گیلانغرب با توجه به منابع آبی مناسب آن در اولویت کاری این سازمان است.
قهرمان احمدیان از استان کرمانشاه به عنوان مجموعه ای از گونه های گیاهی و کشاورزی کشور و دنیا نام برد و افزود: با توجه به اینکه نیمی از گونه های گیاهی کره زمین در کشور ایران رویش داردT نیاز است با برنامه های مناسب بخش کشاورزی را بیش از پیش به سمت توسعه بهتر سوق داد.
در پایان این نشست با قدردانی از زحمات سه ساله سعید حیدرپور مدیر سابق جهاد کشاورزی گیلانغرب، پاشا مرادی به عنوان مدیر جدید جهادکشاورزی این شهرستان معرفی شد.
شهرستان گیلانغرب ۴۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که اکنون ۱۰ هزار هکتار آن آبی است.
گیلانغرب با بیش از ۷۲ هزار تن جمعیت در غرب کرمانشاه واقع شده است.
۷۳۹۸/۳۰۱۲/۸۰۶۶ خبرنگار:سلطانمراد شهبازپور ** انتشار دهنده:علی مولویانتهای پیام /*