به گزارش ایرنا آشتاب در این سرکشی ضمن دلجویی از کارگران حادثه دیده دستور لازم برای رسیدگی هرچه بیشتر به آنها را صادر کرد.
ساعت ۹ و ۳۵ دقیقه صبح روز پنجشنبه تعدادی از کارگران شرکت تراورس در حوزه راه آهن زاگرس در ایستگاه تنگ هفت در حین تلمبار کردن کوبلاژ (ترکیبی از قطعات تراورس و ریل های فلزی) و رانش قطعات دچار حادثه شدند.
در این حادثه یک تن از کارگران جان خود را از دست داد و سه تن دیگر دچار مصدومیت از ناحیه دست و پا شدند.
یک تن از کارگران مصدوم به صورت سرپایی مداوا شد و ۲ تن دیگر در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد بستری شدند.
۳۰۲۲
خبرنگار و انتشاردهنده: احسان کردیانتهای پیام /*