عباس مراقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروز سه میلیون و ۵۰۰ هزار سهم به ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این بورس مبادله شد.
وی اظهارکرد: ۵۹ درصد ارزش کل معاملات امروز این بورس به خرید و ۴۱ درصد آن به فروش سهام اختصاص داشت.
مراقی خاطرنشان کرد: شرکتهای کارخانجات قند قزوین ، قند شیروان و بجنورد و ذوب آهن اصفهان به ترتیب بیشترین تعداد سهام و ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.
بورس استان قزوین از سال ۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون دارای ۲۰ کارگزاری فعال است.
۷۳۸۹/۶۰۱۲ خبرنگار: نسرین رحیمی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینیانتهای پیام /*