به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در این نامه که به «علی ربیعی» نوشته شده و یک نسخه در اختیار ایرنا قرار گرفته ، آمده است: «با عنایت به کارکردهای آن وزارت محترم در جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق کودکان منبعث از قانون عالی اساسی ،در راستای تبیین موضوع اعتراض مواردی را به استحضار می رساند.»
« شبکه یاری کودکان کار مجموعه ای است متشکل از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان که رسالت اصلی خویش را تامین همه جانبه حقوق کودکان بویژه کودکان کار قرار داده، حال به واسطه بروز برخی رفتارها و اقدامات غیر کارشناسانه به ویژه در زمینه اجرای طرح ساماندهی کودکان کار در سطح خیابان، این شبکه برخود تکلیف دانسته مراتب اعتراض خود را با تشریح دلایل، به آن وزارت محترم اعلام کند.»
«جناب آقای وزیر، دغدغه ای که امروز فعالان حوزه حقوق کودک را بر آن داشته تا دست بر قلم برده و صدای اعتراض خود را بدین طریق آشکار نمایند، تصمیمات و اقدامات خلق الساعه و فاقد مبانی کارشناسی است که برآیند آن را می توان در وضع کنونی اجرای طرح ساماندهی کودکان کار در سطح خیابان نظاره گر شد. مگر نه این است که تصمیم گیری در خصوص پدیده های اجتماعی همچون کودکان کار نیازمند واکاوی میدانی مساله و بر همین روال بهره گیری از گنجایش سازمان های مردم نهاد فعال در همین حوزه است،چنانچه غیر از این باشد رفع معضلات و مشکلات ناظر بر حوزه کودکان با تصمیماتی به دور از درک فضای واقعی مساله چگونه ممکن خواهد شد. متاسفانه در حوزه کودکان هیچ گاه به شکلی درخور از ظرفیت های انجمن های غیر دولتی استفاده نشده و همواره انجمن های مذکور خارج از جریان اتخاذ تصمیمات مرتبط حکومتی (اعم از قوای سه گانه) قرار داشته اند.»
« جلسه مشترک جنابعالی که اخیرا با حضور برخی مسولان همچون شهردار تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی برگزار گردید از مصادیق مهجوریت نقش سازمان های غیر دولتی است، چرا که متعاقب جلسه مذکور نیز اخباری دایر بر جمع‌آوری کودکان کار از سطح شهر در رسانه ها انتشار یافت که در این خصوص سازمان های مردم نهاد همچنان از محتویات نشست و شیوه اتخاذ تصمیمات بی اطلاعند.»
« منصرف از این مطلب، متاسفانه شواهد حکایت از آن دارد که اتخاذ تصمیمات اخیر در حوزه کودکان کار در خیابان، ناظر به جمع آوری کودکان پیش گفته بوده و نه ساماندهی آنان ، به بیانی روشن تر به رغم وجود مقرراتی همچون ‘آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی’ و با لحاظ احکام ‘قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی’، متاسفانه در اجرای طرح ساماندهی این کودکان همچنان با برخوردهای سلیقه ای و غیر کارشناسی مسئولان و نهاد های ذیربط مواجه می شویم.»
«واگذاری کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست تحت شرایطی ( بیش از سه مرتبه ساماندهی کودک در سطح خیابان ) به بهزیستی و همچنین رد مرز کودکان غیرایرانی ازنمونه تصمیمات واجد ایراد اخیر می باشد . متاسفانه گزارشات واصله به سازمان های مردم نهاد حاکی از آن است که طرح فوق الذکر در سطح گسترده موجبات نقض حقوق کودکان موضوع طرح را فراهم آورده ، ضمن آنکه تخطی در اجرای قوانین موضوعه و آیین نامه های قانونی حسب گزارشات محتمل بوده که مواردی از تخلفات را بدین شرح بیان می دارد:
۱- همانگونه که مستحضرند رسمیت بخشیدن به کار برای کودکان زیر ۱۵سال برخلاف قوانین داخلی و بین المللی است و براساس قانون عالی اساسی دولت موظف است شرایط تحصیل و زندگی کودکان تا رسیدن به سن قانونی را مهیا کند، چرا که کار کودک تحصیل است نه تامین معاش خانواده ، از سوی دیگر کودکان غیرایرانی‌ نیز بایستی تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۲۲ پیمان نامه دولت تکلیف دارد بر تأمین، حمایت و مساعدت از کودکان پناهنده، لذا وضعیت اجرای قوانین درخصوص اقامت غیرمجاز نسبت به کودکان زیر ۱۸ سال باید متفاوت از بزرگسالان پناهجو باشد . این در حالی است نحوه مواجهه با این کودکان و رد مرز آنان پس از انتقال به ارودگاههایی نظیر اردوگاه ورامین ، نقض صریح حقوق کودکان پناهنده است.
۲- براساس مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۹۲ تحت شرایطی خاص حضانت کودک از والدین سلب می شود و نهایتا نگهداری مراقبت و حضانت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با سازمان بهزیستی است .بنابراین برای رعایت منافع و مصالح کودکان در مواردی بصورت موقت و یا دائم از خانواده کودک سلب حضانت می شود که این موارد با دادرسی و ارائه دلایل مستدل و مستند در جهت احراز عدم صلاحیت والدین در سرپرستی کودک انجام می شود . بنابراین ساماندهی کودک در سطح خیابان برای مرتبه سوم ممکن است که قرینه ای بر عدم صلاحیت و عدم مراقبت والدین از کودک باشد لیکن دلیل قطعی صدور حکم سلب حضانت محسوب نخواهد شد ،این درحالی است که ریشه پدیده کودکان کار را نه در خانواده و والدین بلکه می بایست در اجتماع ، فقر و وضعیت ناگوار معاش خانواده جستجو کرد، ازسوی دیگر به اتکای یک مصوبه نمی توان حدود قانون را توسعه داد و یا اعمال آن را محدود نمود . چنانچه مصوبه حدود قانون را مخدوش نموده باشد ،اساسا چنین مصوبه ای فاقد مبانی قانونی است.
۳- هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد ،وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده ۱ و بند الف ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ ، آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی را تصویب می نماید.براساس این آیین نامه مجموعه فعالیتهایی مشخص برعهده نهادها، سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی‌ قرار گرفته که از شناسایی‌، جذب و پذیرش کودکان خیابانی آغاز و تا رسیدن وی به فرجام‌قابل اطمینان ادامه می یابد و کلیه نهادها در اجرای این آیین نامه نقش و مسولیت مشخصی دارند که می بایست بر آن اساس اقدام نمایند . هر چند که این آیین نامه خود واجد ایراداتی است که طی جلسات متعددی با همکاری اعضای این شبکه و مسولین ذیربط ، در راستای اعمال اصلاحات نهایتا مفاد آن ،همچنین نام آیین نامه از ‘ساماندهی کودکان خیابانی ‘به ‘حمایتهای اجتماعی از کودکان کار و خیابان ‘ تغییر یافت لیکن این تغییرات تاکنون به تصویب نرسیده است ، با این وجود ضمن تاکید بر لزوم تصویب آیین نامه اصلاحی که بی تردید کارایی بیشتری خواهد داشت ، بنظر می رسد که در وضعیت کنونی نیز اجرای آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی برای اصلاح وضعیت موجود تا حدودی راهگشا باشد ، از سوی دیگر مشکل اساسی در حال حاضر عدم پایبندی به مفاد همین آیین نامه می باشد و همچنین اجرای نادرست آیین نامه از سوی مسولینی که وظایفشان در آیین نامه مزبور تصریح شده است . در حال حاضر اقدامات مسولین در طرح ساماندهی کودکان کار در سطح شهر به وضوح نشان می دهد که در اجرای مفاد آیین نامه تخطی گردیده چرا که گزارشات واصله از سوی سازمان های مردم نهاد موید عدم اجرای صحیح آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی است.»
«جناب آقای وزیر، قطعا جنابعالی نیز توسعه رفاه و عدالت اجتماعی را دغدغه اصلی خود گمارده و بر چنین مسیری گام نهاده اید، از این روی درخواست سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان نیز در برگیرنده بهره گیری از تمام ظرفیت ها و ابزارهای سودمند اجتماعی و حکومتی است. چنانچه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که به استناد ماده ۱۳ ‘قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی’ تشکیل گردیده به وظایف خود به شکلی درخور عمل نماید، بسیاری از خلاء های حکمی مرتفع خواهد شد، شورایی که جنابعالی به حکم ماده ۴ آئین نامه داخلی مربوطه مصوب ۱۳۸۳ ،دبیر آن بوده و همین امر امکان افزایش کارایی موثر شورای موصوف را فراهم می آورد.»
«در خاتمه با لحاظ بند سوم اصل سوم ، اصول بیست و یکم ، بیست و سوم، بیست و نهم، سی ام، چهل و سوم قانون عالی اساسی که در برگیرنده تامین حقوق کودکان در تمامی جوانب زندگی می باشد، مجددا اعتراض خود را نسبت به اقدامات ناقض حقوق کودکان کار ابراز داشته و خواستار توقف فوری هرگونه طرح مصوب فاقد مبانی کارشناسی بویژه در زمینه ساماندهی کودکان کار در سطح خیابان هستیم.قطعا چنین اقداماتی بیش از آنکه به کودکان کار و خیابان و حل اساسی این آسیب بزرگ اجتماعی کمک نماید صرفا منجر به تطهیر ظاهر جامعه از کودکان کار و خیابان و مبدل شدن این پدیده به آسیب های ناگوارتری همچون ورود این کودکان به چرخه‌های کار زیرزمینی و در پی آن ایجاد بستر برای انواع آزارهای جسمی ، روانی و جنسی خواهد شد.»
به گزارش ایرنا، « علی ربیعی » وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزییات دیدار با شهردار تهران که در ۲۱ شهریورماه جاری انجام شد، گفته است: از مهمترین بحث هایی که ما امروز انجام دادیم ایجاد فضای اشتغال با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و شهرداری است. حتی برای آموزش کودکان با فضای کار، پارک هایی ایجاد می شود.
« یک تصمیم مهم ما در این زمینه بود که الان بچه هایی که جمع آوری می شوند بار اول به والدینشان اخطار داده می شود که اگر بدون والدین باشند از بچه ها نگهداری می کنیم. برای بار سوم با قوه قضائیه هماهنگ شده که اینها با حکم قضایی از خانواده جدا می شوند و برای مدت طولانی تری توسط ما نگهداری خواهند شد تا از تکرار سوء استفاده از آنها کاسته شود . متکدی ها و کودکان از چهارراه ها باید جمع آوری بشوند، اما سایر افرادی که کار می کنند، بحث شد که اینها را سامان بدهیم و در قالب تعاونی ها که اینها خودشان به عنوان مشاغل خدماتی بتوانند از اینها استفاده کنند.»
ایجاد پارک هایی برای آشنایی کودکان با اشتغال بحث دیگر ما بود که این تجربه در تمام دنیا هم بوده، که با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و شهرداری تهران و آموزش و پرورش پارک های آشنایی با اشتغال ایجاد شود.»

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**۹۱۲۳**۱۵۶۱**خبرنگار:زهره دریغ گفتار**انتشار:مژگان تواناانتهای پیام /*