به گزارش یکشنبه تارنمای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تولید کل صنعت پتروشیمی در مردادماه امسال حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن و عملکرد تولید از آغاز امسال تا پایان تیرماه ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود.
ارزش فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان مردادماه نیز به ۱۴۰ هزار و ۷۴۴ میلیارد ریال رسید.

** منطقه ماهشهر
عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از آغاز سال تا پایان تیرماه امسال نیز به هشت میلیون و ۱۵۵ هزار تن رسید.
ظرفیت اسمی سالیانه مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و برنامه تولید سالیانه آن نیز ۲۱ میلیون تن برآورد شده است.

** منطقه عسلویه
همچنین عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد تولید واقعی در مدت زمان یاد شده حدود ۹ میلیون و ۷۷۵هزارتن بود.
ظرفیت اسمی سالیانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و برنامه تولید سالیانه آن نیز حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد شده است.

** مناطق داخلی کشور
تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در این مدت حدود چهار میلیون و ۶۳۸هزار تن بود.
ظرفیت اسمی سالیانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و برنامه تولید سالیانه آنها نیز ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برآورد شده است.
به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اکنون حدود ۶۲ میلیون تن در سال است که با افتتاح طرح های جدید تا پایان امسال به بیش از ۷۰ میلیون تن افزایش می یابد.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**۲۰۲۲*۱۹۶۱* تنظیم: میثم طاهری* انتشار: مریم مسعودانتهای پیام /*