به گزارش ایرنا امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با اعلام این خبر در گفت و گو با خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار کرد: در این نشست طرح جامع تفصیلی شهر‌ گلگیر از توابع ایذه ، چغامیش از توابع شهرستان دزفول و شهر گوریه از توابع شهرستان شوشتر پس از بحث و بررسی اعضای شورای برنامه ریزی استان و ارائه پیشنهادهای کارشناسان به تصویب رسید.
وی گفت: بر اساس طرح تفصیلی ، توسعه شهری و حدود این شهرها براساس مطالعات کارشناسی و نقشه ها تعیین شده است.
جاجتی در ادامه افزود: استفاده از ظرفیت ماده ۵۳ قانون دوم الحاقی از دیگر مسایل مطروحه و مورد تصویب در نشست شورای برنامه ریزی استان بود که بر اساس قانون یاد شده این مجوز به دستگاه‌های اجرایی داده می شود تا برای کمک به توسعه ورزش‌ همگانی، منابع مازاد خود تا آخر سال مالی ۱۳۹۵ که ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۶ تعیین شده را در بخش توسعه ورزش همگانی قرار دهند.
افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: با استفاده از ظرفیت ماده قانون ۵۳ ، مدیران دستگاههای اجرایی استان می توانند از یک درصد اعتبارات خود برای توسعه ورزش همگانی استفاده کنند که از این سقف ۴۰درصد در اختیار همان دستگاه قرار می گیرد ، ۳۰درصد در بخش نوسازی مدارس و ۳۰درصد در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان قرار می گیرد.
وی گفت: چنانچه از ظرفیت ماده قانون ۵۳ که تا پایان شهریور ماه امسال فرصت استفاده از آن وجود دارد مورد بهره برداری قرار گیرد گام خوبی برای توسعه ورزش همگانی در استان برداشته خواهد شد.
در نشست شورای برنامه ریزی خوزستان که عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی حضور داشت بر لزوم بازنگری در آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفت.
پاپی زاده با انتقاد از موضوع انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی ایران گفت: انتقال آب از کارون به فلات مرکزی ایران نشانه دهنده عدم اجرای طرح آمایش سرزمین است.
وی گفت: صنایع آب بر فلات مرکزی ایران احداث شده بدون اینکه به مساله تامین آب توجه شده باشد و این برای کشور خسارت بار است.
نماینده دزفول با روند رشد جمعیت در شمال خوزستان به خصوص دزفول در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: این افزایش جمعیت ناشی از تشدید مهاجرت به این منطقه بوده است ضمن آنکه رشد طبیعی جمعیت نیز موثر بوده است.
۶۰۶۵/۶۰۰۲
خبرنگار:محمدرضا بنوره**انتشار: کبری آقازریانتهای پیام /*