به گزارش ایرنا، باهدف تسهیل ورود فارع التحصیلان محیط زیست وکشاورزی استان البرز به بازار کار، اعضای هیات رییسه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز و سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در یک هم اندیشی به بیان راهکارهای قانونی و اجرایی شدن تفاهم نامه ملی ازپیش تنظیم شده سازمان نظام مهندسی وکشاورزی وسازمان حفاظت محیط زیست در استان البرز پرداختند.
دراین نشست ناصر شمس آذر، رییس سازمان نظام مهندسی استان با اشاره به لزوم به روز رسانی و اجرایی شدن تفاهم نامه فی مابین اداره کل وسازمان نظام مهندسی با این پرسش که آیا در موضوع برون سپاری، قانونگذار درحیطه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست بخشهای دیده شده یا خیر، اشاره داشت که طرفین و همچنین جهادکشاورزی استان می توانند نقش عمده ای در اشتغال فارغ التحصیلان محیط زیست در استان البرز ایفا نمایند.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز نیز در این نشست با اشاره به وجود ظرفیت های اشتغالزایی مناسب در آزمایشگاه های معتمد به ویژه مدیریت پساب و پسماند استان گفت: خوشبختانه درقانون هوای پاک مصوب اخیر مجلس که به دستگاه های متولی ابلاغ شده ، لزوم نظارت وحضور یک کارشناس محیط زیست به عنوان مسئول HSE صنعت در صنایع کشور می تواند نقطه عطفی درتسهیل ورود به بازار کار فارغ التحصیلان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی تلقی شود.
فردین حکیمی افزود: این مهم مستلزم ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون هوای پاک ازسوی سازمان مرکزی می باشد که طی ماه های آتی به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها ابلاغ می گردد.
سرپرست محیط زیست استان البرز به لزوم کارورزی وآموزش این فارغ التحصیلان در آزمایشگاه های معتمد، صنایع متقاضی و ادارات زیرمجموعه بعد از تایید و اعلام نظر روسای سازمان های محیط زیست و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اشاره کرد و ادامه دادکه عزم اداره کل حفاظت محیط زیست ازطریق هماهنگی باسازمان مرکزی، طرح درکارگروه اشتغال و توسعه پایدار و همچنین پیگیری های لازم تاحصول نتیجه دربرون سپاری وظایف غیرحاکمیتی جدی برشمرد.
درادامه مسعود کریمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی استان البرز نیز در این نشست اشاره داشت که فارغ التحصیلان جوان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی، می بایست با طرح خواسته های صنفی خود، مهارت آموزی متناسب باشغل و تحصیلات و در صورت صدور مجوز مراجع ذیصلاح با احداث دفاتر نظارتی در مناطق حوزه استحفاظی استان البرز سهم عمده ای درمدیریت زیست محیطی استان البرز ایفا نمایند.
در ادامه معاون نظارت و پایش محیط زیست استان البرز با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۰آزمایشگاه معتمد موجود در استان، امورخدمات رسانی به حدود ۳۰۰۰ صنعت فعال انجام می دهند، گفت: احداث آزمایشگاه های جدید ازطریق اخذ گواهی فعالیت از دفتر پایش فراگیرسازمان حفاظت محیط زیست کشور می تواند سهم قابل توجهی در تحقق بندهای تفاهم نامه ایفا نماید.
کیوان رحیمی با اشاره به تدوین دستورالعمل قرق اختصاصی مناطق آزاد ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این عرصه می تواند بعد از تعیین الزامات زیست محیطی ازسوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز و از طریق سازمان جنگل ها و مراتع در اختیار اعضاء سازمان نظام مهندسی قرارگیرد.
درپایان این نشست مقررشد صورتجلسه و مکاتبه مشترک از موضوعات مطروحه دراین جلسه جهت کسب تکلیف ازسازمان های متبوع صورت گیرد و پس از تایید مراجع ذیصلاح، موضوع ازطریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان البرزبه اعضاء اطلاع رسانی گردد.
۶۱۵۶ / ۶۱۵۵ خبرنگار: نوشین طهماسبی**انتشاردهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*