محمد رضا رضایی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد : پروازMD شرکت هواپیمایی ایرتور باشماره پرواز ۹۵۲ وعلامت ثبت EP_MDE درمسیر مشهد _ اهوازبه دلیل نقص فنی با فرود اضطراری در فرودگاه اهواز به زمین نشست .
رضایی ادامه داد : نقص فنی در قسمت موتور هواپیما و با از دست دادن موتور شماره ۲ بوده که با آمادگی کامل پرسنل اداره آتش نشانی و اولویت در فرود توسط مراقبت پرواز فرودگاه در ساعت ۲۱:۵۰ دقیقه به زمین نشست .
وی افزود :یکصدو ۶۷ مسافر این پرواز به سلامت از هواپیما خارج و به ترمینال منتقل شده اند .
مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان بیان کرد : به دلیل مشکل ایجاد شده و حفظ ایمنی پروازها هواپیمای جایگزین جهت انتقال مسافران اهواز- مشهد از طریق شرکت ایرتوراعزام خواهد شد .
فرودگاه بین المللی اهواز روزانه بیش از ۲۰ فرودگاه داخلی و خارجی پرواز دارد و روزانه ۸۲ پرواز رفت و برگشت از این فرودگاه انجام می شود.

۷۱۶۵/۶۰۰۲
خبرنگار:حمیدرضا ترابی فرد**انتشار: کبری آقازریانتهای پیام /*