رضا قیاسی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه و مدیران واحدهای صنعتی استان همدان اظهار کرد: صنعت نیاز مبرم به دانشگاه دارد ولی بخش صنعت این استان ترجیح می دهند به صورت سنتی کار خود را ادامه می دهند و این رویه موجب شده در شرایط رکود بمانند.
معاون استاندار همدان بیان کرد: همچنین صنایع استان همدان پولی برای مطالعات دقیق، درست و بازنگری طرح های کارخانجات هزینه نمی کنند.
قیاسی با تاکید بر اینکه صنعت باید به سمت استفاده از دانش نوین برود گفت: استان همدان از نظر صنعتی سهم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص نداده است و دچار عقب ماندگی در این بخش شده است.
به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: بخش کشاورزی همدان نیز ۳٫۷ درصد از ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری همدان اظهار کرد: وجود هفت بزرگراه، ۲ خط ریلی، فرودگاه بین المللی برای تردد هواپیمای پهن پیکر و پهنای باند اینترنتی و دیگر زیرساخت ها این استان را مهیای سرمایه گذاری کرده است.
وی وجود دانشگاه های معتبر، منابع انسانی و وجود ۲ هزار و ۳۰۰ هیات علمی را پشتوانه ای قوی برای توسعه این استان برشمرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز گفت: وزنه علمی دانشگاه های این استان بیش از تعداد واحدهای صنعتی است.
حمیدرضا متین افزود: این سازمان تنها دنبال ارتباط دو سویه صنعت و دانشگاه نیست بلکه ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و بازار را نیز مدنظر قرار دارد.
وی تصریح کرد: نرم بین المللی راه اندازی واحد یا مغازه ای در جهان برای ۴۰ مشتری یک مغازه است که در همدان این رقم برای ۲۲ مشتری یک مغازه است که این آمار فاقد توجیه اقتصادی است.
وی توضیح داد: روش های نوین رسیدن به کالا موجب کاهش سهم مشتری از بازار و بروز چالش هایی شده است بنابراین در چنین شرایطی نیازمند افزایش ارتباط با دانشگاه برای ارایه خدمات نوین در بازار هستیم.
متین اضافه کرد: ۶۰ هزار واحد صنفی در همدان وجود دارد که هیچیک از آنها انگیزه برای ورود و بهره گیری از روش های نوین ندارند.
در این جلسه که با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد روند اجرایی شدن تفاهم نامه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.
۷۵۲۶/۱۱۸۱
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشار:الهام تدینانتهای پیام /*