به گزارش خبرنگار ایرنا ، سید علی عزالدینی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی بر اساس طرح های دستگاه های اجرایی مورد بررسی کامل قرار می گیرد و حمایت می شوند.
وی ادامه داد: در سال های اخیر تعامل خوبی در سطح استان و با حمایت های استاندار بین دولت و بخش خصوصی در انجام طرح های مختلف و اقتصاد مقاومتی در یزد انجام گرفته است .
این مسئول اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید طرح های مورد نظر خود در خصوص اقتصاد مقاومتی را معرفی کنند که بررسی و سپس مورد حمایت فنی و اعتباری قرار می گیرند.
عزالدینی از همکاری بخش های مختلف و دستگاه های مرتبط با طرح اقتصاد مقاومتی و ستاد راهبری و مدیریت استان برای اولویت بندی طرح های مورد نیاز یزد قدردانی کرد.
همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد به اهمیت طرح های پیشنهادی دستگاه های مختلف و بررسی کارشناسی آنها در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد.
حمید رضا نصیری زاده افزود: طرح های ارائه شده در خصوص اقتصاد مقاومتی که توسط دستگاه ها و بخش خصوصی ارائه می شود بصورت دقیق بررسی و حمایت های فنی و اعتباری از آنها بعمل می آید .
در این جلسه طرح های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و همچنین توسط بخش خصوصی ارائه و مورد نقد و بحث و بررسی اعضا قرار گرفت .
۷۵۳۶/۶۱۹۷ خبرنگار: کاظم سبحان زاده**انتشار: فلاحانتهای پیام /*