حسین نحوی نژاد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در یزد با بیان اینکه سایر بیماران روانی مزمن از خدمات روزانه مراکز بهزیستی بهره مند می شود، افزود:همچنین خدمات متنوعی به بیماران مزمن روانی از خدمات مددکاری تا مستمری نیز ارایه می شود
وی با بیان اینکه ۳۰۰ مرکز به بیماران روانی مزمن اختصاص دارد، اظهار کرد: ۲۰۰ مرکز از این تعداد روزانه و بقیه هم خدمات مراقبتی شبانه روزی به این گروه از بیماران ارایه می کنند.
نحوی نژاد اظهار امیدواری کرد، با ارایه خدمات مبتنی بر جامعه نیاز به تخت های نگهداری بیماران کمتر شود.
در اجرای طرح مبتنی برجامعه خدمات آموزشی به خانواده ، ارجاع به سطوح بالاتر برای دریافت خدمات تخصصی ، تامین وسایل کمک توانخشی ، اشتغال معلولان به کسب و کارهای خانگی به صورت شاگرد و استادی و مناسب سازی منزل ارایه می شود.

** ۱۵ هزار مجهول الهویه در بهزیستی
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه یادآور شد: ۱۵ هزار معلول، سالمند یا بیمار روانی مجهول الهویه زیر پوشش این سازمان قرار دارند.
وی بیان کرد: مجهول الهویه فقط به این معنا نیست که شناسنامه ندارند بلکه تعدادی هویت دارند اما خانواده ها ؛ آنها را رها کرده اند و عملا حضانت شان از سوی دستگاه قضایی به بهزیستی واگذار شده و این یکی از معضلات سازمان است.
نحوی نژاد در ادامه این گفت و گو با بیان اینکه خدمات توانبخشی در جهت حرکت توانمند سازی معلولان است، افزود: در سالجاری یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته که این رقم حدود ۱۵ درصد بودجه حوزه توان بخشی سازمان است.
وی با بیان اینکه هزینه نگهداری معلولان بسیار زیاد است ، افزود: تلاش این است در سال های آتی به تدریج بودجه توانمندسازی و توان بخشی آموزشی افزایش یابد زیرا باور ما براین است که هرچه این بودجه و خدمات در این بخش بیشتر باشد نیاز به ایجاد آسایشگاهها و مراکز نگهداری جدید کم خواهد شد و خانواده ها این توان را پیدا خواهند کرد که معلولان را در کنار خود نگهداری کنند.
هم اکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در بهزیستی کشور پرونده دارند که از این تعداد ۳۵ درصد زنان و ۶۵ درصد مردان هستند.
بیشترین درصد معلولیت به ترتیب شامل جسمی و حرکتی، ذهنی، شنیداری ، بینایی، معلولیت بیماری روانی مزمن و معلولیت گفتاری است و هشت درصد افراد دارای معلولیت را بیماران روانی مزمن تشکیل می دهند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی امروز برای شرکت در همایش کمیته های توانبخشی ، تسهیل دسترسی و مناسب سازی محیط زندگی معلولان که به مدت ۲ روز با حضور ۱۳۰کارشناس این سازمان ادامه دارد، وارد یزد شد.
وی در همایش یاد شده گفته بود، نباید معلولان را خانه نشین و منزوی کرد، بلکه با مشارکت های مردمی و نهادهای مختلف اجتماعی، بستر لازم را برای حضور این قشر در جامعه فراهم کرد.
نحوی نژاد افزود: برای جلوگیری از انزوا و گوشه نشینی معلول باید قوانین و مقررات در جامعه وضع شود که آنها براساس آن گوشه نشین نشوند، زیرا انزوای معلول یعنی یاس و ناامیدی، دل مردگی ، گوشه نشیتی و ایجاد زخم بستر و بیماری در فرد است.
در این همایش استفاده از وسایل فناوری کمکی مرتبط با افراد دارای آسیب شنوایی در فعالیت های روز مره ، مناسب سازی محیط زندگی و الگوهای رفاه اجتماعی در ایران و جهان با حضور چند کارشناس ژاپنی بحث و تبادل نظر می شود.
وی همچنین در گفت و گو با خبرنگاران، تعداد معلولان کشور را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۴۵۰ هزار نفر افراد جسمی – حرکتی هستند که اطلاعات تمام معلولان کشور در این سازمان ثبت و دارای پرونده هستند.
وی با بیان اینکه ۳۰ هزار معلول ذهنی در مراکز ویژه سازمان بهزیستی نگهداری می شوند، اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۰ تا ۱۵درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می دهند که شامل معلولیت های خفیف تا شدید است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: این سازمان معلولان را افرادی می داند که دچار معلولیت شدید باشند ، طوری که امکان زندگی عادی برای آنها فراهم نیست که حدود ۲ درصد افراد جامعه را شامل می شود.
هم اکنون ۲۵ هزار و ۲۰۰ معلول در بهزیستی استان یزد پرونده دارند و از خدمات آن بهره مند هستند.
۴۰ درصد معلولان استان یزد جسمی حرکتی، ۲۷ درصد ذهنی و بقیه دارای معلولیت شنوایی، بینایی و دیگر معلولیت ها هستند.
استان یزد یک میلیون و ۱۳۸هزار نفر جمعیت دارد.
۲۰۸۸* ۲۰۴۷* خبرنگار: کبری دانشی دهج ** انتشار: عباسقلی اشکورجیریانتهای پیام /*