به گزارش ایرنا برات قبادیان روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه و مدیران واحدهای صنعتی استان همدان با بیان اینکه عامل بخش اعظمی از مشکلات کشور به دانشگاه ها برمی گردد، اضافه کرد: اگر درگذشته برای دانشگاه ها سیاستگذاری مناسبی انجام نشده است و این بی تفاوتی زمینه ساز قطع رابطه بین صنعت و دانشگاه شد، هم اینک باید این رویه اصلاح شود.
وی بیان کرد: دانشگاه و صنعت کشور آینده نگری برای ارائه کالای باکیفیت و استاندارد ندارند و تداوم این رویه آنها را به سمت وسوی تعطیلی می برد.
قبادیان عوامل اثر گذار در روابط بین صنعت و دانشگاه در حوزه تحقیق و توسعه را باز بودن سیستم دانشگاه در تحقیقات پایه و صنعتی، حمایت مالی از پژوهش های دانشگاهی، نیاز دانشگاه ها به استفاده از منابع جدید برای تامین بودجه و احیای نگرش نوآوری در دانشگاه و صنعت دانست و تصریح کرد: دانشگاه ها هیچ راهی به جز بازنگری در برنامه ها و اهداف ندارند، چون تا پنج سال آینده دولت پولی برای پرداخت به مراکز علمی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: نسل نخست جامعه در مراکز علمی به ترجمه کتاب اساتید دیگر کشورها می پرداختند، ولی نسل دوم دانشگاه دنبال چیستی ها و پژوهش بوده و تولید کننده دانش و معرفت شده اند.
قبادیان بیان کرد: برنامه ریزی برای رشد جمعیت، پیشرفت تکنولوژی، پیچیده شدن زندگی، مصرف بهینه آب و انرژی نیازمند مجهز شدن به علوم روز است و این علوم در مراکز علمی نهفته است.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور جزیره ای عمل کردن است و در این راستا برخی از مراکز علمی به اتفاق هایی که در جامعه رخ می دهد، بی توجه اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: هدف از شکل گیری دانشگاه علمی کاربردی متصل شدن این دانشگاه به حوزه صنعت بود ولی این دانشگاه نیز تنها به کاغذ یا همان دریافت مدرک متصل شد.
قبادیان گفت: هم اینک دانشگاه های جهان در نسل چهارم یعنی مسئولیت پذیری قرار دارند به گونه ای که نمی توانند نسبت به تعطیلی واحد صنعتی بی تفاوت باشند.
وی با بیان اینکه دنیا در حال تبادل بی رحمانه انبوه اطلاعات است و اگر متناسب با روش های نوین و علمی حرکت نکند، محکوم به حذف است، گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برای ماندن در چرخه تولید باید به دنبال تولید کالای با کیفیت، استاندارد، با طراحی زیبا و مناسب باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه بسیاری از شهرک های صنعتی و شرکت های تولیدی فعال کشور بر اساس مطالعات شکل نگرفته و محصول و تولیدات آنها مبنای علمی ندارد گفت: اگر طرح تاپ را عارضه یابی کنیم می بینیم مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی کشور تنها پول و تسهیلات نیست و شرکت هایی که علم، آگاهی، منابع انسانی و مشاور خوب دارند ماندگار هستند.
قبادیان اضافه کرد: طرح تاپ دارای یک مدل نظری است و هم اینک دنبال یک الگوی عملی برای این طرح به منظور بهره گیری از آن در بخش صنعت، معدن و تجارت هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت روحانی کشور را با میانگین رشد اقتصادی منفی ۶ درصد و رشد منفی ۱۲ درصد صنعت تحویل گرفت با این وجود چهار سال برای رفع تحریم های ظالمانه و کمر شکن تلاش کرد.
قبادیان اضافه کرد: توافق برجام موجب بازگشت دوباره کشور بر روی ریل شد و هم اینک با آغاز به کار دولت دوازدهم مردم انتظار رفع بسیاری از مشکلات را دارند.
در نشست هم اندیشی معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اساتید دانشگاه و مدیران واحدهای صنعتی استان همدان، روند اجرایی شدن تفاهم نامه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.
۷۵۲۶/۱۱۸۱
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشاردهنده: الهام تدینانتهای پیام /*