به گزارش ایرنا منصور رضوانی جلال روز پنجشنبه در جشنواره خوشه ملی خوشه برتر انگور در شهرستان ملایر اظهار کرد: ملایر یک شهرستان باغی است که از ۷۳ هزار باغ انگور در استان همدان، ۳۰ درصد آن در این شهرستان است.
وی افزود: از ۲۹۰ میلیون دلار صادرات استان همدان، ۷۲ میلیون دلار آن مختص کشمش ملایر است که حجم عمده ای از صادرات استان را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: امسال باغدار نمونه ای از روستای جوراب با تولید ۱۰۵ تن در هکتار به عنوان نمونه برتر معرفی شد.
رضوانی جلال میانگین تولید انگور در جهان را ۱۰٫۵ تن در هکتار، در ایران ۱۴ تن در هکتار و در استان همدان ۱۹ تن در هکتار عنوان کرد و گفت: این در حالیست که میانگین تولید در ملایر ۲۳٫۲ تن در هکتار است که ظرفیتی عمده در تولید انگور و کشمش به شمار می رود.
وی با بیان اینکه بهره وری، اشتغال و گنج بسیاری در بخش باغبانی ملایر نهفته است افزود: ملایر یکی از شهرستان های موفق و پیشگام در بخش باغبانی است که باید به سمت استاندارد سازی و استفاده از روش های نوین باغداری پیش برود.
رئیس سازمان جهاد کشاروزی استان همدان خاطرنشان کرد: در آبیاری نوین دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژه ای به بخش باغبانی دارد و کشاورزان و باغداران می توانند از این فرصت با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند.
رضوانی جلال با تاکید بر افزایش بهره وری در حوزه آب ادامه داد: امسال در استان همدان بیش از یک هزارو ۱۰۰ میلیارد ریال برای آبیاری نوین اعتبار اختصاص پیدا کرد.
وی در خواست کرد: در این شهرستان برای استفاده از اعتباری که بیش از ۸۵ درصد آن بلاعوض است، می توان در باغ ها برای اجرای آبیاری نوین و طرح داربستی برای بهره وری و تولید بالا استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح آبیاری نوین در ملایر سقفی برای ارایه تسهیلات وجود ندارد و هر اندازه باغداران و بهره برداران درخواست داشته باشند پرداخت می شود.
رضوانی جلال با اشاره به اجرای یک طرح گلخانه سه هکتاری در استان همدان برای تازه خوری انگور گفت: ملایر هم می تواند در جهت ایجاد گلخانه تولید انگور خارج از فصل اقدام کند.
وی با بیان اینکه در صنایع تبدیلی و فرآوری ظرفیت خوبی وجود دارد افزود: با وجود ۵۲ واحد گلخانه ای فعال با ظرفیت بیش از ۸۰ هزار تن ظرفیت می توان با ارایه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد صنایع تبدیلی انگور تولید را به سطح داخل و خارج از کشور ارایه کرد.
وی ادامه داد: شرکت تعاونی کشاورزی پیمان گستر یکی از شرکت های نمونه در سطح کشور است که در راستای حمایت از باغداران، الگوسازی، بهره وری و پشتیبانی علمی باید در سطح استان نیز توسعه پیدا کند.
در پنجمین جشنواره ملی خوشه برتر انگور که در ملایر در حال برگزاری است، از پنج باغدار نمونه ملایر تجلیل به عمل آمد.
این شهرستان با حدود ۱۱ هزار هکتار باغ های انگور، با بیش از ۲۴۰ هزار تن انگور در سال رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده و یکی از شهرهای برتر کشور در تولید انگور است.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در ۷۵ کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
۷۵۲۸/۲۰۸۷
خبرنگار: معصومه موسوی**انتشار دهنده: زهرا پیرنیاانتهای پیام /*