محمد عجمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آن دسته از اتباع خارجی دارنده مدارک اقامتی نامعتبر و اتباع خارجی فاقد مدرک اقامتی که برای ثبت نام دانش آموزان خود در مدت تعیین شده موفق به دریافت برگ حمایت تحصیلی نشده اند از ۲۶ تا ۳۰ شهریور ماه مهلت دارند برای دریافت این برگه اقدام کنند.
وی اظهار کرد: این افراد می توانند در این مدت به دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی در مشهد مراجعه کرده و پس از دریافت این برگه نسبت به ثبت نام دانش آموزان خود در مدارس دولتی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تعداد این گروه از دانش آموزان زیاد نیست، گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ نفر پس از اتمام مهلت قانونی برای دریافت برگه حمایت تحصیلی مراجعه کرده اند که این تعداد می توانند از مهلت چهار روزه مزبور استفاده کنند.
عجمی افزود: برای این منظور از طریق تماس تلفنی اطلاع رسانی به آنها انجام شده است.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ هزار نفر از دانش آموزان اتباع خارجی دارنده مدارک اقامتی نامعتبر و فاقد مدارک در مدارس این استان ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۱ هزار نفر دانش آموزان سال های ۹۴ و ۹۵ مدارس این استان هستند.
وی تعداد دانش آموزان اتباع خارجی دارای مجوز در مدارس این استان را نیز ۶۰ هزار نفر ذکر کرد.
وی گفت: در مجموع ۷۶ هزار دانش آموز تبعه خارجی در مدارس استان ثبت نام کرده اند.
۱۹۰۶ / ۶۰۵۳ خبرنگار: فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*