به گزارش ایرنا مسعود رضایی، در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر استان فارس در شیراز اظهار داشت: برای رهایی از وضعیت بیمار ساختار اداری کنونی کشور چاره ای جز کوچک سازی پیکره دولت و بومی سازی این ساختار وجود ندارد.
وی اضافه کرد: اگر جلو هزینه های غیر ضروری جاری گرفته نشود تا ۲ سال آینده بودجه عمرانی نخواهیم داشت و تمام بودجه صرف هزینه های پیکره سنگین دولت خواهد شد.
رضایی بیان کرد: متاسفانه کشور ما در برخی از مسائل دچار تشریفات غیر ضروری شده در حالی که لازم است به عمق معنوی مسائل بنگریم و گرنه تبدیل سازمان به وزارتخانه گره ای از مشکلات نمی گشاید و در برخی مواقع هم بسیار هزینه بر است.
این نماینده مجلس ادامه داد: تنها راه حل این موضوع کوچک کردن ساختار، پیکره دولت و حاکمیت است و این کوچک سازی باید بیشتر در بعد معنوی انجام شود.
رضایی، به تغییر ساختار اداری و منحل شدن سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم اشاره کرد و این کار را تحمیل هزینه اضافی به منابع کشور دانست و گفت: تغییر ساختاری که با مادیات سرو کار دارد هزینه بر است و لازم است ابتدا با وسواس خاصی این امر مورد بررسی قرار گیرد.
وی، ساختار پیچیده را سدی در مسیر رشد و توسعه ارزیابی کرد و افزود: باید ساختار ساده و روابط بین مردم و دولت آسان باشد تا روند حل مشکلات با سهولت بیشتری انجام شود.
رضایی در بخش دیگری از مطالب خود گفت: روابط عمومی ها در ساختار کنونی کشور، نقش اصلی خود را آنگونه که باید ایفا نمی کنند و برخی از این دستگاه های اداری تنها در لفظ عنوان روابط عمومی را دارند.

** ارتقای جایگاه روابط عمومی ها را دنبال می کنیم
رئیس انجمن روابط عمومی ایران هم در این آیین گفت: رابطه مدیران با روابط عمومی ها باید بدون واسطه باشد تا اقتدار این تشکیلات حفظ شود.
میرزا بابا مطهر نژاد، خواستار حل مشکلات ساختاری روابط عمومی ها شد و بیان داشت: انجمن روابط عمومی های ایران موضوع ارتقای جایگاه روابط عمومی ها را دنبال می کند.

** وضعیت روابط عمومی ها نیازمند بهبودی است
رئیس انجمن روابط عمومی های فارس هم در این جشنواره گفت: بازتاب و انعکاس مطلوب عملکرد و فعالیت های دولت مستلزم تقویت جایگاه روابط عمومی هاست.
مسعود عطایی نژاد افزود: در حال حاضر شرایط و وضعیت روابط عمومی ها مناسب نیست و ضروری است جایگاه کنونی این تشکیلات ارتقا یابد.
وی اضافه کرد: هم اینک تشکیلات روابط عمومی ها در فارس اغلب با یک یا ۲ نیروی انسانی اداره می شود و امیدواریم شرایط این بخش از دستگاه های اداری بهبود یابد.
عطایی نژاد، با تاکید بر مسولیت های فراسازمانی روابط عمومی ها، اظهار داشت: باید از فعالیت جزیره ای اجتناب کنیم تا بتوانیم جایگاه روابط عمومی های این استان را ارتقا بخشیم.
وی، هدف از برگزاری چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر فارس را ایجاد رقابت سالم بین تمام روابط عمومی های این استان دانست و گفت: ۲۰۷ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و این آثار در ۱۳ بخش داوری شدند.
در ادامه این آیین از مدیران برتر روابط عمومی استان فارس تجلیل شد.
۹۸۷۳ /۶۱۱۸
خبرنگار: محمدامین افشارپور ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*