به گزارش ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، سیدتقی نوربخش روز دوشنبه در جلسه ای با اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بااشاره به اینکه بسیاری از مستمری بگیران این سازمان به موقع حقوق خود را دریافت می کنند اما دیگر صندوق های بازنشستگی کشور فاقد این ویژگی هستند، افزود: سازمان تأمین اجتماعی تنها ساختار بیمه اجتماعی بزرگ و پویا در کشور است و مشکلات و چالش های این سازمان نیز کاملا قابل حل است.
وی با اشاره به وجود محدودیت های مالی در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: با توجه به سیر طبیعی و تکوینی تمامی سازمان های بیمه گر که با گذشت زمان بر تعداد بازنشستگان افزوده می شود و همچنین ایجاد تعهدات مختلف خارج از معیارهای بیمه گری شاهد افزایش فزاینده هزینه های سازمان نسبت به منابع هستیم.
وی پرداخت ماهانه سه هزار و ٩۵٠ میلیارد تومان مستمری، ۲۳۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری و یک هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان هزینه درمان در دو بخش مستقیم و طرف قرارداد را مهمترین هزینه های این سازمان برشمرد و گفت: مهمترین ویژگی و افتخار سازمان تأمین اجتماعی این است که منابع مورد نیاز برای این پرداخت ها را بدون اتکاء به منابع دولتی تأمین می کند.
نوربخش تعامل نزدیک با شرکای اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان شد: هرچه تعامل سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی بیشتر باشد و آنها بیشتر در جریان مسائل قرار گیرند، در تبیین مساله کمک می کنند و نظرات آنها مورد استفاده قرار می گیرد و برنامه های سازمان برای خدمت رسانی بهتر تصحیح می شود.
نوربخش پرداختن به موضوع صندوق های بازنشستگی در مهمترین مبادی تصمیم گیری کشور را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: امروز مساله صندوقها در سطح کشور به موضوعی ملی تبدیل شده است و این یک مهم بسیار مثبت است.
وی ادامه داد: باید از این فرصت و موقعیت مناسب برای تبیین شرایط سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنیم و تشکل های کارگری و بازنشستگی نیز می توانند در تحقق این هدف همکاری مناسب داشته باشند.
علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری مراسم های مختلف گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان در سراسر کشور، اظهار کرد: مدیران تامین اجتماعی سراسر کشور در این مراسم ها شرکت کردند و در کنار بازنشستگان بودند و برنامه های گرامیداشت این روز به خوبی اجرا شد.
وی با اشاره به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی و بیمه عمر بازنشستگان در آینده نزدیک، گفت: انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی برای تنظیم قرارداد مناسب و همچنین پرداخت بخشی از حق بیمه به جامعه بازنشستگان کمک کند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: جامعه بازنشستگی خواستار ثبات مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی است و به اعتقاد ما نوربخش سرمایه ارزشمندی است و ما از وی دفاع می کنیم.
بیات با بیان اینکه کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی یک تشکل غیر دولتی بزرگ و ملی است، یادآور شد: جامعه بزرگ بازنشستگان و مستمری بگیران که اعضای این تشکل هستند برای پیگیری اهداف خود و حمایت از سازمان تأمین اجتماعی همراه و همدل هستند.
در ادامه این جلسه سایر اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
اجتمام ** ٧٢۶٨ *شبس*۱۴۸۸ *تنظیم: مهناز بیرانوند*انتشار دهنده: بهمن بامداد**انتهای پیام /*