سرهنگ علیرضا حسین زاده یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این واژگونی راننده خودرو پراید در دم جان باخت و سرنشین پراید نیز مجروح شده است .
وی تصریح کرد : علت این حادثه سرعت زیاد و عدم توجه به جلو راننده پراید گزارش شده است.
محور سنخواست به جاجرم از محورهای ارتباطی پرتردد روستایی است که به علت کم عرض بودن و پیچ های تند شاهد تصادفات ناگوار است.
۷۱۸۵ / ۶۰۴۲ خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*