منصور صمصامی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگار ایرنا افزود: فاز نخست طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری دامی’ تب برفکی’ توسط ۲۲ اکیپ به صورت رایگان انجام شد.
وی اظهارکرد: مایه کوبی علیه این بیماری برای ۶۵ هزار و ۵۰۵ راس گاو و گوساله و ۱۳۸ هزار و ۵۳۳ بز و گوسفند انجام شد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: دامداران باید واکسیناسیون دام های خود علیه تب برفکی را جدی گرفته و با اکیپ های دامپزشکی همکاری داشته باشند تا شاهد خسارت های اقتصادی ناشی از تلف شدن دام نباشند.
صمصامی یادآورشد: فاز دوم طرح واکسیناسیون دام های سبک و سنگین در استان زنجان از مهر امسال آغاز می شود و اجرای این طرح رایگان خواهد بود.
وی یادآورشد: بیماری تب برفکی بسیار عفونی و بشدت واگیر دام است که به لحاظ شدت خسارت اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده های دامی محسوب می شود.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: در ایران بیماری ‘تب برفکی’ مهمترین عامل تهدید کننده سرمایه و تولیدات دامی و نخستین بیماری دامی در جدول مبارزه با بیماری‌های دامی قرار دارد.
به گزارش ایرنا، این بیماری از اواخر دی سال ۹۴ در استان زنجان شیوع پیدا کرده بود و بر اساس آخرین آمار ۴۱۳ راس دام سبک و سنگین در ۶۹ کانون این استان تلف شد.
پس از پایان عملیات طرح های واکسیناسیون ‘ تب برفکی’ در استان زنجان شیوع این بیماری به شدت مهار و در حال حاضر گزارش روزانه ای از تلفات این بیماری وجود ندارد.
۷۳۲۵/۶۰۸۵
خبرنگار: حدیث ابوالحسنی** انتشاردهنده: رویا رفیعیانتهای پیام /*