علیرضا آموزنده رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان بااعلام این خبر اسامی این شهدا را به شرح زیر اعلام کرد:
ناهیده کشاورز -کوهیار نیازی-جهانشیرروستا-الله داد چراغی-محسن حسن سرفرازی -جهان رمضانی-میثم کوه تنی-
زمان رستمی ومحمدیاسین روشی.
نام یکی دیگر از شهدا که پیکر وی منتقل شده، هنوز اعلام نشده است.
همچنین ۹مجروح این حادثه تروریستی عصر امروز جمعه از مرز شلمچه وارد کشور شدند و برای ادامه درمان به بیمارستانهای اهواز، خرمشهر و آبادان انتقال یافتند.
یک نفر از مجروحان بوسیله بالگرد به شهر اهواز اعزام شد و ۳ نفر به بیمارستان شهید بهشتی آبادان ، ۳ نفر به بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر ، یک نفر به بیمارستان آیت الله طالقانی و یک نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) نفت آبادان انتقال یافتند.
به گزارش ایرنا در حمله تروریستی عناصر تروریستی پنجشنبه به مرکز ایست و بازرسی و رستوان فدک در منطقه الناصریه واقع در غرب استان ذی‌قار عراق ۳۷ نفر کشته و ۸۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
۳۰۱۵/۶۰۰۲
خبرنگار:عدنان جواهری ** انتشار دهنده:کبری آقازریانتهای پیام /*