حامد تقی بیگلو روز چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: این صیادان متخلف، دوشنبه /۲۰ شهریور جاری/ ساعت ۵:۳۰ صبح حین صید غیرمجاز ماهی در سدگلابر شهرستان ایجرود توسط محیط بانان در دام قانون گرفتار شدند.
وی افزود: از این صیادان متخلف تعداد ۵۸ قطعه انواع ماهی اعم از کپور و زردپر، سه رشته تور ماهیگیری به طول ۴۰۰ متر، چهار دستگاه قایق بادی به همراه ۲ عدد پارو و چهار عدد جلیقه نجات کشف و ضبط شد.
تقی بیگلو اظهار کرد: متخلفان دستگیر شده غیربومی هستند و پرونده تخلف برای آنان تنظیم و به منظور رسیدگی و اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند.
به گزارش ایرنا، اواخر اردیبهشت امسال ۲ صیاد متخلف غیربومی به جرم صید غیر مجاز ماهی در سد گلابر واقع در شهرستان ایجرود دستگیر شدند و در بازرسی انجام شده از خودروی پراید متعلق به آنان، یک رشته تور دیواری ماهیگیری به طول ۳۵۰ متر، یک دستگاه قایق تویوپی دست ساز و ۲ عدد ماهی کپور کشف شد.
۲۲ اردیبهشت نیز ۶ صیاد متخلف حین صید ماهی در سد گلابر از سوی محیط بانان شهرستان ایجرود مشاهده و در دام گرفتار شدند و این صیادان در قالب ۲ گروه چهار و ۲ نفره در حال صید ماهی بودند که از گروه چهار نفری که غیربومی نیز بودند ۴۰ قطعه ماهی کپور، پنج دستگاه لنسر، ۹ عدد چوب ماهیگیری کاسی، کشف و ضبط شد.
از گروه ۲ نفره نیز که بومی استان بودند ۱۶ قطعه ماهی، یک دستگاه لنسر، ۲ عدد چوب ماهیگیری کاسی و سه عدد قلاب ماهیگیری به دست آمد.
۶۰۸۴/۶۰۸۵
خبرنگار: پرویز غفاری ** انتشار دهنده: رویا رفیعیانتهای پیام /*