استاندار خراسان رضوی در این مراسم بر استفاده از نیروهای بومی برای تولید و اشتغال تاکید و بیان کرد: همراهی مردم با دولت شرط تحقق این هدف مهم است.
علیرضا رشیدیان افزود: استقلال غذایی و تامین معیشت خانواده های روستایی یکی از مهترین برنامه های دولت است که برای نیل به آن باید در بخشهای مختلف کشاورزی رونق ایجاد شود.
وی ادامه داد: باید از سرمایه های کشور به نحوه احسن و مطلوب استفاده کرد و این محقق نمی شود مگر با همراهی ملت با دولت و در این مسیر خودباوری نیز عنصر مهم و رمز موفقیت در همه عرصه ها است.
استاندار خراسان رضوی گفت: باید گامهای مثبتی در جهت ماندگاری روستاییان در روستاها برداشت.
فرماندار تایباد نیز در این مراسم گفت: کارخانه خوراک دام و طیور در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع با سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم و برای ۷۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرد.
حسین شرافتی راد ظرفیت تولید این واحد را سالانه ۲۴ هزارتن خوراک دام و ۲۶ هزار تن خوراک طیور ذکر و بیان کرد: با توجه به موقعیت تایباد و همجواری آن با کشور افغانستان نگاه ویژه به این شهرستان مرزی برای رونق صنعت و اشتغال ضروری است.
تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.
خبرنگار: علی اصلاحی نصرآبادی **انتشار: حسین کریم زاده
۷۴۹۴/۱۸۵۸انتهای پیام /*