محمدرضا مهدیزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تنها گونه ماهی سردآبی که هم اینک در خراسان رضوی پرورش داده می شود ماهی قزل آلاست اما با افزایش مصرف و گرایش مردم به گونه هایی مانند ماهی تیلاپیا شاهد کاهش مصرف قزل آلا هستیم.
وی بدون اشاره به کاهش میزان مصرف قزل آلا گفت: رایزنیها و پیگیریها برای انتخاب و پرورش گونه های جدید ماهی سردآبی در استان آغاز شده که امیدواریم این پیگیریها زودتر به نتیجه برسد.
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: پرورش و تولید ماهی سردآبی در این استان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده بطوری که حدود ۸۰ درصد تولید به قزل آلا اختصاص دارد.
وی به تولید ۹ هزار و۴۰۰ تن ماهی خوراکی طی پارسال در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: هفت هزار و ۴۲۹ تن از این میزان ماهی سردآبی و هزار و ۹۲۶ تن ماهی گرم آبی بوده است.
۳۳۶ واحد تولید و پرورش ماهی سردآبی و هزار و ۳۳۰ واحد پرورش و تولید ماهی گرم آبی در خراسان رضوی فعالیت دارند. این استان در حوزه پرورش و تولید ماهی رتبه چهاردهم را در سطح کشور دارد.
خبرنگار: آرزو جاودانی **انتشار: حسین کریم زاده
۷۴۹۶/۱۸۵۸انتهای پیام /*