.به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام حسین رضا پور در خطبه های این هفته نماز جمعه جوادآباد ورامین گفت : آمریکا همواره در مقابل جنایات حاکمان حامی و مزدور خود یا چراغ سبز نشان می دهند و به ظاهر سکوت می کنند یا از آن ها حمایت می کنند.، حقوق بشر از منظر آمریکا تنها عاملی برای حفظ منافع آمریکاست.
وی تصریح کرد: مدعیان حقوق بشر در مقابل جنایات سعودی ها در یمن و نسل کشی مسلمانان مظلوم میانمار سکوت اختیار کرده اندو هیچ به زبان نمی آورند.
رضا پور افزود : در حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا حاضر شد که با خود زنی ، نوک حمله خود را به سمت مسلمانان بگیرد و بهانه ای برای اشغال افغانستان به دست آورد ، امروز نیز راه اندازی گروه های تروریستی داعش در نتیجه رفتار آمریکا است که این بار نیز با هوشیاری و مقاومت مسلمانان به ویژه جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد.
وی گفت : امروز به برکت هوشیاری مسلمانان ، ابهت آمریکا شکسته شده و بسیاری از طرح های هزاران میلیاردی آن ها با شکست مواجه می شود.
امام جمعه جواد آباد افزود : شکستن هیمنه آمریکا تا به آن جا رسیده که حتی کشور کوچکی مثل کره شمالی رسماً آمریکا را تهدید به بمب اتمی می کند و آمریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند.
خبرنگار: سید حسن میری انتشاردهنده:موسی فعالیان
تهرام/۷۲۵۴ / ۱۵۳۹انتهای پیام /*