به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قزوین، حامد عبدالرزاقی در جلسه کمیته ایمنی استان افزود: این کمیته براساس دستور العمل وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و تجزیه و تحلیل وقایع و حوادث ساختمانی که از سوی دستگاه های مربوط به این کمیته گزارش خواهد شد را عهده دار خواهد بود.
وی، هدف از تشکیل این کمیته را به حداقل رساندن حوادث ساختمانی و جلوگیری از تکرار آنها دانست و ادامه داد: متاسفانه حوادث ساختمانی همه ساله منجر به صرف منابع زیاد و گاهی اوقات نیز خسارت های غیرقابل جبران می شود.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در مورد مصوبات کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی نیز گفت: ایجاد مقدمات لازم به منظور استفاده از مسئول ایمنی در کارگاه های ساختمانی با بیش از سه هزار متر مربع و یا بیش از ۱۸ متر ارتفاع از روی پی و نیز گودبرداری با خطر بسیار زیاد مطابق با مصوبات ۱۷ خرداد ماه سال ۹۶ هیات چهار نفره استان از جمله موارد طرح شده در این جلسه است.
عبدالرزاقی، نظارت بر اجرای صحیح مصوبات یاد شده، پیگیری برگزاری آموزش های مورد نیاز برای مسئولان ایمنی در کارگاه های ساختمانی و ضرورت ایجاد سامانه ارتینگ از ابتدای آغاز طرح به منظور جلوگیری از حوادث برق گرفتگی در حین کار را از دیگر مصوبات نخستین جلسه کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان برشمرد.
وی در پایان گفت: پیگیری اصلاح نظام نامه کنترل نقشه در سازمان نظام مهندسی به جهت الزام به وجود جزئیات و نقشه های مربوط به رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی در نقشه های ساختمانی از جمله جزئیات مربوط به نرده های های موقت و حفاظ های ایمنی در نقاط پرتگاهی کارگاه های ساختمانی،فرهنگ سازی و نیز آموزش مالکان، سرمایه گذاران و سایر عوامل پروژه به خصوص در شهرهای کوچک، شناسایی موارد پرخطر به جهت رعایت نکردن مقررات ایمنی و حفاظت هنگام کار و پیگیری ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور برخورد مناسب و قاطع دستگاه های متولی از دیگر موضوعات مورد تصویب اعضای کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان است.
۸۰۵۴*۳۰۱۳
خبرنگار: رضا اسدی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*