طاهر مهدیزاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شرکت های تعاونی با هدف ایجاد اشتغال، کمک به تحقق عدالت اجتماعی، کمک به تامین سرمایه و وسایل تولید برای نیروی کار، تحکیم مبانی تعاون و مشارکت عمومی در جامعه و پیشگیری از احتکار، تورم و انحصار تشکیل شدند.
وی افزود: شرکت های تعاونی به بخش های مهمی همچون خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، عمران، فرش، حمل و نقل، مصرف و تامین نیاز تقسیم شده اند تا با توجه به نیاز متقاضیان، خدمات مناسبی را ارائه کنند.
مهدیزاده با اشاره به ظرفیت شهرستان بیجار در بخش های خدماتی، کشاورزی و صنعت و معدن تاکید کرد: با توجه به موقعیت شهرستان و نوع فعالیت های اقتصادی مردم ۸۳ شرکت تعاونی در بخش خدمات، ۶۲ شرکت تعاونی در بخش صنعت و معدن، ۳۲ شرکت تعاونی در بخش کشاورزی ثبت و فعال است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیجار یادآور شد: شرکت های تعاونی در ۲ نوع تولیدی و توزیعی در بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان نقش قابل توجه ایی داشته اند بطوریکه تعاونی های بخش کشاورزی، تولیدات صنعتی و خدماتی بیشترین اشتغال را در منطقه ایجاد کرده اند.
وی اضافه کرد: بیش از ۱۰۲ شرکت تعاونی تولیدی با گرایش های تامین نیاز تولید کنندگان، صنعتی، فرش، عمرانی، معدنی، کشاورزی و چند منظوره در راستای حمایت از بخش تولید در سطح شهرستان ثبت شده و مشغول به فعالیت هستند.
مهدیزاده با اشاره به نحوه ثبت شرکت تعاونی گفت: همه مردم می توانند با توجه به سطح دانش و تجربه خود در مدت یک ماه پس از سیر مراحل قانونی، شرکت تعاونی خود را ثبت و شروع به فعالیت کنند.
به گفته وی، همه آحاد مردم می توانند با اعتماد به همدیگر، صندوقی را به نام توسعه شهرستان تشکیل دهند و سرمایه های سرگردان و خاموش خود را در این شرکت ها جمع کرده و در بخش های مورد نیاز، حمایت های مالی از شرکت های تعاونی و ایجاد اشتغال هزینه کنند.
شهرستان بیجار با جمعیتی حدود ۹۰ هزار نفر در پنج شهر و حدود ۱۸۰ روستای دارای سکنه در شرق استان کردستان واقع شده است.
غالب فعالیت اقتصادی مردم این دیار کشاورزی، باغداری، دامداری و تا حدودی صنعت و تجارت است.
با وجود موقعیت جغرافیای مناسب و قرار گرفتن بین سه استان مهم اقتصادی همدان، زنجان و آذربایجان غربی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان با فراز و فرودهای زیادی مواجه است و موفقیت خاصی تاکنون در قالب فعالیت شرکت های تعاونی در حوزه صنعت بدست نیامده است.
اغلب سرمایه داران و سرمایه گذاران بومی این شهرستان در شهرهای همجوار و استان های همدان و زنجان مایل به سرمایه گذاری هستند.
خبرنگار: سید باقر سبحانی ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
۷۳۵۰/۹۱۰۲انتهای پیام /*