فرماندار هندیجان پنجشنبه در حاشیه این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت: این جاده بخشی از کریدور ساحلی کشور است که سهم عمده ای در هدایت حجم ترافیک استان به سمت جنوب دارد.
کورش مودت افزود: مرحله اول طرح ۲ بانده کردن این محور به طول ۱۲ کیلومتر در سال ۸۷ ، مرحله دوم به طول ۱۰ کیلومتر در فروردین ۹۵ و امروز مرحله سوم آن به طول ۱۸ کیلومتر به زیر ترافیک رفت.
وی گفت: در مجموع ۴۰ کیلومتر از این مسیر ۷۵ کیلومتری در حوزه هندیجان دو بانده شده است و ۴ کیلومتر دیگر نیز در حوزه این شهرستان در مرحله زیر سازی است.
فرماندار هندیجان ادامه داد: با تکمیل پل غرگانه و پل کانال کوثر و انجام روکش دوم آسفالت در حوزه بندر ماهشهر تا پایان سال شاهد افتتاح کامل این مسیر به صورت دو بانده خواهیم بود.
شهرستان هندیجان با ۳۸ هزار نفر جمعیت در جنوب استان خوزستان قرار دارد.
۷۱۶۳/۶۰۶۸
خبرنگار: عبدالحسن محسنی نژاد** انتشار: محمدعلی فریدپناهانتهای پیام /*