محسن شانقی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یک واحد تولید خوراک دام و طیور و یک واحد کشتارگاه طیور استان مرکزی امسال با رعایت الزامات بهداشتی بین المللی توانستند کد بین المللی آی آر را دریافت کنند.
وی ادامه داد: با دریافت کد بین المللی آی آر توسط این واحدها هم اکنون زمینه صادرات گوشت منجمد مرغ برای ۲ واحد از کشتارگاه و خوراک دام و طیور برای یک واحد از تولیدکننده این محصول از استان مرکزی به خارج از کشور فراهم شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی خاطر نشان کرد: همچنین با انجام برخی الزامات بهداشتی توسط این کشتارگاه که امسال موفق به دریافت کد بین المللی آی آر شده است برای نخستین بار زمینه صادرات مرغ بسته بندی از این استان به خارج از کشور فراهم می شود.
وی گفت: سه نمونه در خواست صادرات مرغ منجمد توسط این واحد کشتارگاه به اداره کل دامپزشکی استان مرکزی ارسال شده است که با تایید این درخواست ها برای نخستین بار محصولات این کشتارگاه به خارج از کشور صادر می شود.
شانقی، با یادآوری ارسال درخواست سه واحد خوراک دام و طیور برای دریافت کد بین المللی آی آر به اداره کل دامپزشکی استان مرکزی افزود: با رفع برخی از نواقص زمینه دریافت کد بین المللی آی آر و صادرات به خارج از کشور برای این واحدها فراهم می شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به بحث تولید مرغ مازاد بر نیاز استان و شرایط دریافت این کد توسط ۶ کشتارگاه استان مرکزی، این کشتارگاه ها با رفع برخی نواقص و راه اندازی خط ۲ (تخلیه درون ریز) می توانند برای دریافت کد بین المللی آی آر اقدام و محصولات خود را به خارج از کشور صادر کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی یاد آور شد: به منظور حمایت از بخش خصوصی و افزایش توانمندی واحدهای تولیدی، اداره کل دامپزشکی استان از سال ۱۳۹۳ موضوع اصلاح ساختارهای بهداشتی و فنی کشتارگاه های طیور استان را با هدف افزایش توان تولید و قابلیت صادرات محصولات تولیدی به خارج از کشور و ارتقای قدرت رقابت پذیری فراورده های تولیدی استان با تولیدات سایر کشورهای منطقه در دستور کار قرارداده است.
کد بین المللی آی آر رعایت برخی الزامات بهداشتی کشورهای مقصد صادرات است که باید این الزامات باید توسط کشورهای تولید کننده و صادرکننده رعایت شود.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان، و یک هزار و ۵۳۹ روستا، دارای ۶۲۲ واحد مرغداری صنعتی، ۴۹۱ واحد گاوداری صنعتی و ۱۹۱ واحد کارگاه پرورش آبزیان است.
۱۹۵۵/۶۰۱۳/خبرنگار:مهدی عظیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*