علی آشتاب روز شنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: ثبت نام در دوازدهمین جشنواره استانی کارآفرینان برتر از ۱۱ شهریور آغاز شده و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد.
به گفته وی واحدها و بنگاه های اقتصادی در بخش های مختلف خدمات، صنعت و کشاورزی بخصوص واحدهای پر رشد و بزرگ اقتصادی استان می توانند با ثبت نام در دوازدهمین جشنواره استانی کارآفرینان برتر زمینه حضور خود در جشنواره ملی کارآفرینان برتر کشور فراهم کنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین گفت: این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی، تاکید بر خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی، ایجاد تعامل و همکاری بین فعالین اقتصادی و ایجاد فضای نشاط و خلاقیت رقابت در کسب و کار برگزار می شود.
آشتاب با اشاره به نام گذاری امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ؛ تولید و اشتغال گفت: از بین واحدهای اقتصادی ثبت نام شده در دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تعدادی که دارای شرایط لازم باشند بعنوان کارآفرین برتر پیشنهاد می شوند تا در صورت دارابودن شاخص های مورد نیاز بعنوان کارآفرین برتر ملی معرفی شوند.
به گفته وی واجدین شرایط کارآفرینی می توانند تا روز ۱۱ مهر ماه به سایت www.karafarinanebartar.ir مراجعه و ثبت نام کنند.
۱۹۲۰/۶۰۶۰
خبرنگار:مهری دریکوند**انتشاردهنده :محمد علیدوستیانتهای پیام /*